telefons

Veselības inspekcija koordinē rutīnas skrīningu saskaņā ar aktuālā testēšanas algoritma Pielikumu Nr.1 https://www.spkc.gov.lv/lv/valsts-apmaksatas-covid-19-analizes.

Saskaņā ar testēšanas algoritmā norādīto, darbinieki, kas nodarbināti sabiedrībai kritiski svarīgās nozarēs (drošības un glābšanas dienestu darbinieki),  siekalu paraugu SARS-CoV2 vīrusa RNS noteikšanas testam nodod laboratorijā vienu reizi nedēļā, uzrādot sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu par pirmās vakcīnas saņemšanu un Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta apliecību.

Materiāla parauga savākšana drošības un glābšanas dienestu darbinieku testēšanai var tikt organizēta centralizēti, iestādei sadarbojoties ar Veselības inspekcijas norādīto laboratoriju.

Lai Veselības inspekcija varētu norādīt laboratoriju siekalu srīninga veikšanai, nepieciešams nosūtīt elektronisko pieteikumu uz adresi projekti@vi.gov.lv, norādot  attiecīga dienesta atbildīgo personu par skrīningu (talr. numurs, e-pasts), nepieciešamo testu skaitu nedēļā.

Inspekcija pieteikumu nosūtīs vienai no četrām laboratorijām (BIOR, E. Gulbja, MFD, Centrālā ), kas veic valsts apmaksāto skrīningu  un informēs  atbildīgo personu par piesaistīto laboratoriju.

Ar iestādes atbildīgo personu sazināsies  laboratorijas pārstāvis un  informēs par skrīninga datumu, paraugu piegādēs un savākšanas kārtību.

Sakarā ar to, ka skrīninga paraugi tiks savākti ārpus laboratorijas, atbildīgai personai  par skrīningu  jāpārliecinās par sadarbspējīga vakcinācijas sertifikāta par pirmās vakcīnas saņemšanas esamību personā, kas nodod paraugus  valsts apmaksāta skrīninga ietvaros.

 

Pieteikšanās Covid-19 testam vispārējā kārtībā:

 

Sociālo aprūpes centru skrīninga rezultāti

Katru nedēļu tiek papildināta informācija par rutīnas skrīningu sociālās aprūpes iestāžu klientiem un darbiniekiem.
Skatīt vairāk

Izglītības iestāžu skrīnings

Rutīnas skrīninga mērķis identificēt inficētās personas, t.sk. bez simptomiem, lai nepieļautu COVID-19 izplatību izglītības iestādēs un arī ārpus tās.
Skatīt vairāk

Jaunākās ziņas

Bilde ar dokumentiem
slimnica..
Covid-19 antigēna paštests
grūtniece
Aicinājums ārstniecības personām
aptieka
stop.zales
dakters
Bilde ar veidlapu
Bilde ar ārstu un pacientu
ārsts

Epidemioloģiskās drošības pasākumu uzraudzība

slimnica..
Informācija skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem
bērnu nometne
foto ar COVID 19 uzrakstu
foto ar COVID 19 uzrakstu

Ieteikumi COVID-19 risku mazināšanai

attaisa logu
Ieteikumi mutes un deguna aizsega lietošanai izglītības iestādē

Par COVID-19 vakcīnām

Neļaujies krāpšanai!

Par COVID-19 eksprestestiem

covid tests
Covid

Par dezinfekcijas līdzekļiem

dezinfekcija

Ieteikumi ķīmisko un kosmētisko līdzekļu izplatītājiem