Latvijas normatīvie dokumenti:

  1. Tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums;
    06.09.2016. MK noteikumi Nr. 593 "Kārtība, kādā komersants paziņo par elektronisko cigarešu un elektronisko cigarešu uzpildes flakonu tirdzniecības uzsākšanu";
    05.07.2016. MK noteikumi Nr. 440 "Kārtība, kādā sniedz un apstrādā informāciju par tabakas izstrādājumiem, augu smēķēšanas produktiem, elektroniskajām cigaretēm un to uzpildes flakoniem";
    14.07.2020. MK noteikumi Nr. 441  "Elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes mehānisma tehniskie standarti".
    17.05.2016. MK noteikumi Nr. 306 "Noteikumi par prasībām uz iepakojumiem izvietojamiem brīdinājumiem par ietekmi uz veselību".
  2. Plastmasu saturošu izstrādājumu patēriņa samazināšanas likums.