Tulkots ar mašīntulkotāju

Atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 14.pantam  Ministru kabineta noteiktā īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā ir piemērojama arī ārstniecības personām, kuras ir Ukrainas civiliedzīvotāji. Atļauja sniegt īslaicīgus profesionālos pakalpojumus tiek izsniegta uz pieciem gadiem”.

Ukraiņu ārstniecības personu un farmaceitu, farmaceitu asistentu izglītības diploma atzīšanas iestādes

Profesija

Profesionālās kvalifikācijas atzīšanas institūcija

Kontaktinformācija

Ārsts, zobārsts

Latvijas Ārstu biedrība

adrese: Skolas iela 3, Rīga, LV-1010 (sekretariāts)

e-pasts: lab@arstubiedriba.lv; migration@arstubiedriba.lv

tālrunis: 20276668

vietne: www.arstubiedriba.lv

Ārsta palīgs, ārsta palīga pamatspecialitātes, fizioterapeits, ergoterapeits, fizioterapeita asistents, ergoterapeita asistents, tehniskais ortopēds, audiologopēds (klīniskais logopēds), radiologa asistents, radiogrāfers, biomedicīnas laborants, zobu tehniķis, skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā, kosmētiķis, podologs, uztura speciālists, masieris, mākslas terapeits

Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība

adrese: Miera iela 28-3, Rīga, LV – 1001 (durvju kods: 257 (vienlaicīgi))

e-pasts: lappos@lappos.lv

tālrunis: 28612047

vietne: www.lappos.lv

Vecmāte, zobu higiēnists

Latvijas Māsu asociācija

adrese: Skolas iela 3, Rīga, LV-1010 (TIKAI ar iepriekšēju pieteikšanos)

tālrunis: 29363312

e-pasts: lma@masuasociacija.lv 

vietne: www.masuasociacija.lv/

Māsa, māsas palīgs, zobārsta asistents

Veselības inspekcija

adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV–1012

tālrunis: 67081600;  67819671

e-pasts: vi@vi.gov.lv

vietne: www.vi.gov.lv

Farmaceits, farmaceita asistents

Latvijas Farmaceitu biedrība

adrese: Pils iela 21, Rīga, LV-1050
tālrunis: 67280522
fakss: 67502572
e-pasts: lfb@farmaceitubiedriba.lv

vietne: www.farmaceitubiedriba.lv/

 

Diploma atzīšanai iesniedzamie dokumenti

Deklarācija (lejuplādēt šeit)*, uzturēšanās atļaujas kopija, pases kopija, izglītības diploma kopija, Ukrainas Veselības ministrijas apliecinājums. Ja ir, sertifikāta specialitātē kopija, darba grāmatiņas kopija. Lai saņemtu Ukrainas Veselības ministrijas apliecinājumu, ārstniecības personai ir jāizpilda verifikācijas anketa (lejuplādēt šeit) un jānosūta Ukrainas Veselības ministrijai uz e-pastu moz@moz.gov.ua. Tad, kad saņemts apliecinājums, tas jāiesniedz attiecīgajā atzīšanas institūcijā.

Deklarācijas un dokumentu iesniegšana

Attiecīgā atzīšanas institūcijā deklarācija un dokumentu kopijas tiek pieņemtas ieskenētā veidā elektroniski, bet deklarācijas oriģināls ar pašrocīgu parakstu iesniedzams obligāti klātienē vai nosūtāms pa pastu.

Deklarācijas izskatīšana atzīšanas institūcijās

Atzīšanas institūcijas (Latvijas Ārstu biedrība, Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība, Latvijas Māsu asociācija), pēc deklarācijas un visu dokumentu, tai skaitā Ukrainas Veselības ministrijas apliecinājuma saņemšanas un izvērtēšanas, pieņem lēmumu par Ukrainā iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, izsniedz ārstniecības personai apliecību un par pieņemto lēmumu paziņo Veselības inspekcijai.

Tiesības strādāt profesijā/specialitātē pēc piecu gadu reģistrācijas termiņa beigām

Saskaņā ar atzīšanas institūcijas iesniegto informāciju Veselības inspekcija, divu līdz 3 darba dienu laikā reģistrē ārstniecības personu Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, piešķir ārstniecības personas identifikatoru (tiesības strādāt profesijā/specialitātē) un ārstniecības personai uz elektroniskā pasta adresi nosūta paziņojumu par ārstniecības personas identifikatoru un reģistrācijas termiņu profesijā.

Tiesības strādāt profesijā/specialitātē pēc divu gadu  reģistrācijas termiņa beigām

Ja ārstniecības persona paredz Latvijas Republikā turpināt profesionālo darbību pēc īslaicīgo profesionālo pakalpojumu sniegšanas atļaujas beigām, iesakām savlaicīgi kārtot Ukrainā iegūtās profesionālas kvalifikācijas atzīšanu pastāvīgai profesionālai darbībai Latvijā. Tas izdarāms,  iesniedzot iesniegumu, personu apliecinoša dokumenta kopiju, izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus Akadēmiskajā informācijas centrā (kontakinformācija - vietne: www.aic.lv; e-pasts: prof@aic.lv, tālrunis 67225155; biroja adrese: Dzirnavu iela 16/k2, Rīga LV-1010 (ieeja no Strēlnieku ielas puses, apmeklētājiem iepriekš jāpiesakās); pasta adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050).

Vēršam uzmanību, ka pastāvīgai profesionālai darbībai Latvijā ir nepieciešams dokuments, kas apliecina latviešu valodas prasmi (C1 līmenis)**, ko izsniedz Valsts izglītības un satura centrs (kontaktinformācija - vietne: www.visc.gov.lv; e-pasts: visc@visc.gov.lv; tālrunis: 67216500; pasta adrese: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050).

Pēc profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības saņemšanas, Jums Veselības inspekcijā būs jāiesniedz Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra uzskaites karte (lejuplādēt šeit), profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecība un latviešu valodas prasmes C1 līmeni apliecinošs dokuments.

*Ministru kabineta 2021. gada 21. janvāra noteikumu Nr.47  “Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā” 2.pielikums

**Ministru kabineta 2022. gada 8. marta noteikumi Nr.157 “Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi”

Ārstniecības iestāde ukraiņu ārstniecības personu var pieņemt darbā tikai, ja persona ir reģistrēta Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā.

Informācija par ārstniecības personas reģistrāciju un termiņu pieejama Veselības inspekcijas Reģistru portālā, kur nepieciešams ievadīt ārstniecības personas indentifikatora numuru vai uzvārdu, tad atzīmēt “Neesmu robots” un nospiest pogu “Meklēt”.

Ārstniecības iestādē ukraiņu ārstniecības personas (izņemot māsas, māsas palīgus, zobārsta asistentus) strādā attiecīgajā specialitātē sertificēta speciālista vadībā, kura darba stāžs attiecīgajā specialitātē pēc ārstniecības personas sertifikāta iegūšanas ir ne mazāks kā pieci gadi. Māsas un māsas palīgi strādā reģistrētas māsas vadībā, zobārsta asistenti strādā reģistrēta zobārsta asistenta vadībā, kuru darba stāžs profesijā ir ne mazāks kā pieci gadi.

Tām ārstniecības personām, kuras paredz arī turpmāk strādāt Latvijā ir jāprot latviešu valoda C 1 līmenī un jāsaņem pastāvīgā darba atļauja, kas kārtojama atbilstoši ārzemju diploma un profesionālās kvalifikācijas atzīšanai  Latvijas republikā. Detalizētāku informāciju skatīt augstākesošajā sadaļā "Informācija ukraiņu ārstniecības personām un farmaceitiem, farmaceitu asistentiem".

Aicinām šo informāciju atgādināt ukraiņu kolēģiem un sekot līdzi reģistrācijas termiņiem.

Atļauja īslaicīgai darbībai Latvijā tiek izsniegta uz pieciem gadiem. 

Mashynnyy pereklad tekstu

Відповідно до статті 14 Закону України «Про підтримку цивільного населення України» , порядок надання короткострокових професійних послуг у регульованій професії в Латвійській Республіці, встановлений Кабінетом Міністрів, також застосовується до медичні працівники, які є цивільними мешканцями України. Дозвіл на надання короткострокових професійних послуг видається на п'ять років».

Професія

Інститут визнання професійних кваліфікацій

Контактна інформація закладу визнання професійних кваліфікацій

 

Лікар, стоматолог

Латвійська асоціація лікарів

aдреса: Skolas iela 3, Riga, LV-1010, 1 поверх (секретаріат) у робочий час.

електронна адреса: lab@arstubiedriba.lv; migration@arstubiedriba.lv

телефон: +371 20276668

веб-сайт:https://www.arstubiedriba.lv/islaiciga-registracija-ukrinas-arstiem/

Помічник лікаря, основні спеціальності помічника лікаря, фізіотерапевта, ерготерапевта, асистента фізіотерапевта, помічника ерготерапевта, технічного ортопеда, аудіолога (логопеда клінічного), асистента рентгенолога, рентгенолога, медичного лаборанта, зубного техніка, косметолога, косметолога терапевт, ортопед, дієтолог, масажист, арт-терапевт

Латвійська асоціація медичних професійних організацій

aдреса: Miera iela 28-3, Rīga, LV – 1001

Код дверей: 257 (vienlaicīgi)

електронна адреса: lappos@lappos.lv

телефон: +371 28612047

веб-сайт:

http://www.lappos.lv/index.php/kvalifikacijas-atzisana/2-uncategorised/84-informacija-par-ukrainu-arstniecibas-personu-nodarbinatibu-latvija

 

акушерка, стоматолог-гігієніст

Латвійська асоціація медсестер

aдреса: Skolas iela 3, Rīga, LV-1010

ТІЛЬКИ за попереднім записом: +371 29 363 312

електронна адреса:  lma@masuasociacija.lv 

веб-сайт: https://www.masuasociacija.lv/

Сестра медична, фельдшерка, асистент стоматолога

 

Санітарна інспекція

 

aдреса: Klijānu iela 7, Rīga, LV–1012

телефон67081600;  67819671

електронна адреса: vi@vi.gov.lv

веб-сайт:​​​ https://www.vi.gov.lv/lv/informacija-par-ukrainu-arstniecibas-personu-nodarbinatibu-latvijainformaciya-dlya-medichnikh-ustanov-schodo-pracevlashtuvannya-ukrainskogo-medichnogo-personalu-v-latvii

Фармацевт, помічник фармацевта

Латвійська асоціація фармацевтів

 

 aдреса: Pils iela 21, Rīga, LV-1050
телефон: 67280522

Факс: 67502572

електронна адреса:lfb@farmaceitubiedriba.lv

веб-сайт: https://www.farmaceitubiedriba.lv/

Заклади визнання дипломів про освіту українських лікарів і провізорів, помічників провізорів
Декларація (завантажити тут)**, копія посвідки на проживання, копія паспорта, копія диплому про освіту, довідка МОЗ України. За наявності копія сертифіката за спеціальністю, копія трудової книжки. Для отримання довідки від МОЗ України лікар-практик повинен заповнити форму перевірки (завантажити тут)та надіслати її до МОЗ України на moz@moz.gov.ua. Отримавши сертифікат, його необхідно надати до відповідної установи з визнання.

Подача декларацій та документів

У відповідній установі визнання декларацію та копії документів приймають у сканованому вигляді в електронному вигляді, але оригінал декларації з власноручним підписом необхідно подати особисто або надіслати поштою.

Перевірка декларації в установах визнання

Інституції визнання (Латвійська асоціація лікарів, Латвійська асоціація медичних професійних організацій, Латвійська асоціація медсестер) після отримання та оцінки декларації та всіх документів, включаючи підтвердження МОЗ України, приймають рішення про визнання професійної кваліфікації, отриманої в Україні, видають медичній особі сертифікат і повідомляють про прийняте рішення в інспекцію охорони здоров’я.

Право на роботу за професією/спеціальністю в медичному закладі

За інформацією, наданою установою визнання, Департамент охорони здоров’я протягом двох-трьох робочих днів реєструє лікаря в Реєстрі лікарів та осіб медичного обслуговування, присвоює йому ідентифікатор (право на роботу за професією/ спеціальність) та надсилає лікарю повідомлення про ідентифікатор лікаря на електронну адресу та термін реєстрації за фахом.

Список медичних установ

Право на роботу за професією/спеціальністю після двох років реєстрації

Якщо практикуючий лікар має намір продовжувати професійну діяльність у Латвійській Республіці після закінчення терміну дії дозволу на надання тимчасових професійних послуг, ми рекомендуємо вчасно визнати отриману в Україні професійну кваліфікацію для постійної професійної діяльності в Латвії. Це можна зробити, подавши заяву, копію документа, що посвідчує особу, документи, що підтверджують освіту та професійну кваліфікацію, до Центру академічної інформації (більш детальна інформація доступна на www.aic.lv; e-mail: prof@aic.lv, телефон 67251147).

Звертаємо вашу увагу на те, що для постійної професійної діяльності в Латвії необхідний документ, який підтверджує знання латиської мови (рівень C1)**, виданий Державним центром освіти та змісту (додаткова інформація:  e- пошта:  visc@visc.gov.lv,, поштова адреса Valņu iela 2, Riga, LV-1050, веб-сайт: www.visc.gov.lv

Після отримання свідоцтва про визнання професійної кваліфікації вам потрібно буде подати до інспекції охорони здоров’я реєстраційну картку реєстру лікарів та осіб, які надають медичну допомогу. Облікова картка реєстру лікарів та осіб медичного супроводу (завантажити тут), сертифікат про визнання професійної кваліфікації та знання латиської мови C 1 документ, що підтверджує рівень.

*Закон України про підтримку цивільних осіб «Порядок надання тимчасових професійних послуг у регульованій професії в Латвійській Республіці»

** Постанова КМУ від 21 січня 2021 р. № 47 «Декларація про надання тимчасових послуг» Додаток 2 

**Постанови КМУ від 8 березня 2022 р. № 157 «Правила про обсяг знань з державної мови, порядок перевірки рівня володіння національною мовою та розмір державного мита за проведення іспиту з державної мови»