Tulkots ar mašīntulkotāju

Reģistri

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrs - profesija, reģistrācijas termiņš un identifikators

Informācija par reģistrētām ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām - profesija, kurā ir tiesības praktizēt, reģistrācijas termiņi, identifikators (ar meklēšanas iespēju).
Skatīt vairāk

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrs - darba vieta un sertificētā specialitāte

Informācija par reģistrētām ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām - darba vieta ārstniecības iestādē, sertificētā specialitāte un sertifikāta derīguma termiņš (ar meklēšanas iespēju) .
Skatīt vairāk

Ārstniecības iestāžu reģistrs

Informācija par ārstniecības iestādi - pamatinformācija; filiāles un struktūrvienības; sertifikāti un atbilstība (ar meklēšanas iespēju).
Skatīt vairāk

Piedāvāšanai Latvijas tirgū paziņoto tabakas izstrādājumu, elektronisko cigarešu un uzpildes flakonu datubāze

Informācija ko ražotāji un importētāji iesnieguši Eiropas Komisijas datu bāzes EU-CEG nacionālajā datu repozitorijā par tabakas izstrādājumiem, augu smēķēšanas produktiem, elektroniskajām cigaretēm un to uzpildes flakoniem (ar meklēšanas iespēju).
Skatīt vairāk

Datubāzes