Apstiprinātie gada darba plāni Veselības inspekcijas efektīvu pamatfunkciju, administratīvā un atbalsta funkciju darbību nodrošināšanai: