Veselības inspekcijas efektīvu pamatfunkciju, administratīvā un atbalsta funkciju darbību nodrošināšanai,  apstiprinātie darba plāni: