Atvērto darbnespējas lapu nodošana no e-veselības sistēmas uz VID EDS
foto ar COVID 19 uzrakstu