Veselības inspekcija ir izstrādājusi pašnovērtējuma anketu tūristu mītnēm, kuras ir izteikušas vēlmi iesaistīties valsts atbalsta mehānismā un izrādījušas gatavību izmitināt ar COVID-19 inficētās personas un kontaktpersonas.

Atbilstības pārbaude

Tūrisma mītne var pārbaudīt savu atbilstību noteiktajām epidemioloģiskās drošības prasībām, aizpildot Veselības inspekcijas izstrādātu pašnovērtējuma anketu tūristu mītnēm. Pašnovērtējums veicams, lai pārbaudītu svarīgāko nepieciešamo prasību nodrošināšanas iespējas potenciāli inficēto/inficēto viesu epidemioloģiski drošai uzņemšanai.

 

Plašāka informācija par pieteikšanos pašizolācijas pakalpojumu sniegšanai LIAA mājas lapā Tūristu mītņu pieteikums izmitināšanas pakalpojumu sniegšanai | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (liaa.gov.lv)

Anketa ir kā palīglīdzeklis, lai pārbaudītu savu gatavību ne tikai kontaktpersonu un inficēto viesu ar vieglām slimības pazīmēm izmitināšanai, bet arī apkalpojošā personāla aizsardzībai no iespējamās inficēšanās.

Tajā iekļautie kontroljautājumi - prasības tūrisma mītņu gatavībai ir balstīti uz pašreizējām zināšanām par COVID-19 izplatīšanās ceļiem un ieteicamajiem piesardzības pasākumiem, lai samazinātu vīrusa tālāko izplatību. Prasības var mainīties atkarībā no valdības papildus pieņemtiem lēmumiem.

Veselības inspekcijai var tikt deleģēta sniegt atzinumu par minēto nosacījumu ievērošanu, pārbaudot atbilstību uz vietas.

Veselības inspekcijas apliecinājuma saņemšana

Tūrisma mītnei apliecinājuma saņemšanai jāpiesakās Veselības inspekcijā, rakstot uz e-pasta adresi higiena@vi.gov.lv, norādot viesnīcas nosaukumu, atrašanās vietu un kontaktinformāciju saziņai. 

Kas jādara personai, lai varētu izolēties tūristu mītnē?
  • www.liaa.gov.lv sadaļā Covid-19 -> Tūristu mītnes pašizolācijai jāizvēlas tūristu mītne;
  • Jāsazinās ar tūristu mītni un jāveic rezervācija, pamatojoties uz ārsta izziņu/izrakstu vai atzīmi e-veselības portālā (izdruka vai ekrānšāviņš), vai pozitīvu Covid-19 testa rezultātu (5 dienu laikā tūristu mītnei ir jāiesniedz ārsta izziņa).
​​​​​​​+371 68803505

LIAA tālrunis papildu informācijai: +371 68803505
Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai, aicinām rakstīt e-pastu uz jautājumi@liaa.gov.lv.