Kvalifikācijas atzīšana

Kvalifikācijas atzīšana, ārstniecības personām, Latvijā un ārvalstīs
Skatīt vairāk

Medicīnas tūrisms

Informācija ārstniecības iestādēm, pakalpojuma sniedzēju saraksts, obligātās prasības
Skatīt vairāk

Ārstniecības riska fonds

Iespēja pacientam aizstāvēt savas tiesības un saņemt atlīdzību ārpustiesas procesa kārtībā
Skatīt vairāk

Veselības aprūpes kvalitāte

Darbnespējas lapas, pacientu tiesības un pienākumi, obligātās veselības pārbaudes
Skatīt vairāk

Normatīvie dokumenti veselības aprūpes jomā

Latvijas normatīvie dokumenti, Eiropas Savienības direktīvas
Skatīt vairāk