Pakalpojumi tiek sniegti atbilstoši Ministru kabineta 27.08.2013. noteikumiem Nr. 675 “Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis”, šeit.

Noteiktās valsts nodevas:

  • Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumi Nr. 1635 “Par valsts nodevu par atzinuma sagatavošanu aizsargjoslas saskaņošanai ap ūdens ņemšanas vietām”, šeit
  • Ministru kabineta 07.09.2010. noteikumi Nr.833  “Par valsts nodevu par atzinumu par ūdensapgādes sistēmā konstatēto apdraudējumu cilvēku veselībai un veiktajiem korektīvajiem pasākumiem”, šeit

Informācija par pakapojumu apmaksu, šeit