Ģimenes ārsta jānodrošina ne tikai pieņemšanas laiku, bet arī prakses darba laiku (ne mazāk par 40 stundām nedēļā), nodrošinot šajā laikā ģimenes ārsta vai māsas, vai ārsta palīga (feldšera) pieejamību ģimenes ārsta pamata prakses vietā.Ģimenes ārsta pienākums ir izvietot publiski pieejamu informāciju par prakses darba laiku, ģimenes ārsta pieņemšanas laiku, kā arī šī laika izmaiņām (piemēram, apmeklējot kursus vai atvaļinājuma laikā). Pacientiem ir jābūt pieejamai arī informācijai par iespējām saņemt veselības aprūpes pakalpojumus ārpus ģimenes ārsta pieņemšanas laika – par ģimenes ārsta aizvietotāju pie kura pacients var vērsties ģimenes ārsta prombūtnes laikā, kā arī dežūrārstu (ja tāds ir noteiktajā teritorijā).

Informācija par iespējām saņemt nepieciešamos veselības aprūpes pakalpojumus ir pieejama arī NVD mājas lapā http://vmnvd.gov.lv/lv/kontaktpunkts/852-veselbas-aprpe-latvij/kur-saemt-medicnisko-paldzbu.

Ģimenes ārsts nosūtījumu uz valsts apmaksāto pakalpojumu izsniedz pamatojoties uz pacienta sūdzībām un medicīniskās indikācijas. Tātad ģimenes ārsts ir tiesīgs bez medicīniskām indikācijām, tikai pēc pacienta pieprasījuma, atteikt nosūtījuma izsniegšanu uz valsts apmaksātajiem pakalpojumiem.

Papildus jāatzīmē, ka dažus veselības aprūpes pakalpojumu var saņemt tikai ar ārstu speciālistu nosūtījumiem (magnētiskā rezonanse, scintigrāfijas izmeklējums, atsevišķas asins analīzes). Informācija par laboratorisko izmeklējumu nosacījumiem pieejama NVD mājas lapā http://www.vmnvd.gov.lv/lv/veselibas-aprupes-pakalpojumi/laboratoriskie-izmeklejumi

Reģistrējoties konsultācijai vai izmeklējumiem bērnu slimnīcā, jāuzrāda derīgs ģimenes ārsta nosūtījums (par derīgu tiek uzskatīts nosūtījums, kurš izrakstīts kalendārā gada robežās), kā arī personu apliecinošs dokuments pase, ID karte vai dzimšanas apliecība bērnam. Vecākiem jāuzrāda atbilstošs ieraksts tēva vai mātes pasē, kā arī bērna dzimšanas apliecība ar norādītiem vecāku vārdiem. Citām personām, tajā skaitā vecvecākiem, brāļiem, māsām, citiem tuviniekiem, nepieciešams sagatavot notariāli apstiprinātu pilnvaru pārstāvēt bērna likumiskās tiesības un intereses. Pilnvaru noformēt iespējams arī slimnīcas reģistratūrā. Lai to izdarītu, jābūt klāt personai, kas tiesīga izsniegt pilnvaru (tēvs vai māte) un personai, kas tiek pilnvarota. Jāņem līdzi arī visu iepriekš veikto izmeklējumu rezultāti, ja tādi ir Jūsu rīcībā. Tāpat jāņem līdzi un jāuzrāda maznodrošinātas personas statusu apliecinoša izziņa, ja tāda ir piešķirta. Vēlams jau mājās apdomāt un uzrakstīt galveno problēmu sarakstu, kā arī lietotos medikamentus.