Lai sekmētu maksājumu par uzlikto naudas sodu automātisku identificēšanu Sodu reģistrā un mazinātu manuālo darbu maksājumu sasaistē, personām ir iespēja izmantot e-pakalpojumu „Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa” (turpmāk – Pakalpojums) valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv (turpmāk – Portāls).

Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt iespēju skatīt informāciju par personai, personas nepilngadīgajiem bērniem, aizbildnībā un/vai aizgādnībā esošajām personām piemērotajiem administratīvajiem sodiem un veikt to apmaksu. Pakalpojums ir sinhrons - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures. Lai saņemtu Pakalpojumu, personai Portālā ir jāveic autentificēšanās ar droša elektroniskā paraksta rīkiem vai internetbankas autentifikācijas līdzekļiem.

Pakalpojuma ietvaros ir iespēja saņemt turpmāk norādīto informāciju un veikt šādas darbības:

 1. APAS pārkāpuma detalizētas informācijas izgūšana
 2. APAS pārkāpumu saraksta izgūšana
 3. Persona atrodas aizgādnībā vai aizbildnībā
 4. Personas reģistrācijas Iedzīvotāju Reģistrā pārbaude
 5. Personas nepilngadīgo bērnu saraksts
 6. APAS pārkāpuma PDF izgūšana
 7. Personas administratīvo pārkāpumu protokolu saraksts no CSDD reģistra
 8. Personas administratīvo pārkāpumu protokolu saraksts no Sodu reģistra
 9. Personas administratīvo pārkāpumu protokola detalizēta informācija
 10. Administratīvo protokolu apmaksa internetbankā
 11. Administratīvo protokolu saraksts apmaksai.

Veicot apmaksu rekvizīti sodas naudas nomaksai atrādīsies Pakalpojumā automātiski. Soda naudas apmaksu iespējams veikt arī par trešajai personai piemēroto administratīvo sodu, ja ir zināms protokola numurs/lietas numurs un pārkāpēja dati.

Informācija par Pakalpojuma izpildes soļiem šeit: E-pakalpojuma izpildes instrukcija

Saņemt Pakalpojumu šeit: Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa