Informējam, ka Latvijas normatīvajos aktos, kas reglamentē ķīmisko vielu un maisījumu jomu, kurus uzrauga un kontrolē Veselības inspekcija, nav noteikts, ka uzņēmējam jāveic mazgāšanas līdzekļu sertifikācija.

Par to, ka kosmētikas līdzeklis atbilst normatīvo aktu prasībām, lielā mērā liecina atbilstošs marķējums, ar ko var iepazīties katrs pircējs. Kosmētikas līdzekļa marķējumā vienmēr jābūt šādai informācijai: 

 • kosmētikas līdzekļa nosaukums;
 • ražotāja vai importētāja nosaukums un adrese;
 • minimālais derīguma termiņš:
  termiņa norādi ievada vārdi „Ieteicams līdz ... ”;
  var būt norādīts nepilns datums: mēnesis un gads, piemēram, 12.2017.;
  var būt norādīts pilns datums: diena, mēnesis un gads, piemēram, 30.04.2017.;
  var būt norādīta vieta uz iepakojuma, kur minēts datums. 

Derīguma termiņš var nebūt norādīts kosmētikas līdzekļiem, kuru minimālais derīguma termiņš pārsniedz 30 mēnešus!

Šādos gadījumos marķējumā jābūt norādītam atvērta trauciņa simbolam ar cipariem pie tā (piemēram, 6M, 12 M), kas norāda, cik mēnešus pēc atvēršanas kosmētikas līdzekli var lietot bez jebkāda kaitējuma.

Papildus informācija pieejama šeit.