Aptiekā farmaceits ir tiesīgs veikt vakcināciju, ja viņa profesionālo kompetenci apliecina augstskolā apgūts studiju modulis vai studiju kurss par vakcinācijas veikšanu. Personu no 18 gadu vecuma vakcināciju nodrošina aptiekas, kurām ir līgums ar Nacionālo veselības dienestu par vakcināciju pret Covid-19 infekciju*.

Lai nodrošinātu, ka farmaceita veiktas vakcinācijas pret Covid-19 infekciju fakts, var tikt no aptieku puses ievadīts vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmā, aptiekai un farmaceitam jābūt reģistrētam Veselības inspekcijā.

Aptiekas vadītājs, pirms vakcinācijas pret Covid-19 infekciju veikšanas aptiekā, Veselības inspekcijā iesniedz aizpildītu veidlapu:

Informācija par farmaceita reģistrāciju Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā un aptiekas reģistrāciju “Ārstniecības iestāžu reģistrā” Veselības inspekcijas tīmekļvietnē netiek publiskota.

 

 

* Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 203., 203.1 206.punkts, 

Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumos Nr. 288 “Aptieku darbības noteikumi”.

 

 

aptieka