Ārstniecības persona
Aicinājums ārstniecības personām

Veselības inspekcija kopā ar Veselības ministriju Jūs informē, ka ārstiem, ārstu palīgiem, māsām un māsas palīgiem, kuriem reģistrācijas termiņš Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā ir beidzies ne ilgāk kā piecus gadus, no 2021. gada 15. novembra uz ārkārtējās situācijas laiku ir iespēja to atjaunot atvieglotā kārtībā, ja ārstniecības persona iesaistās darbā neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā, palīdzības sniegšanā akūtos gadījumos un Covid-19 pacientu ārstēšanā. 

Sakarā ar ārkārtējo situāciju Latvijā, augsto saslimstību un lielo pacientu skaitu slimnīcās, ir akūti nepieciešama ārstniecības personu papildu iesaiste darbam neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai, palīdzības sniegšanai akūtos gadījumos un Covid-19 pacientu ārstēšanai un aprūpei, it īpaši Daugavpils reģionālajā slimnīcā un Jēkabpils reģionālajā slimnīcā.

Līdz ar ko aicinām Jūs atsaukties, palīdzot ar savām zināšanām un prasmēm un sazināties ar Jums vēlamo ārstniecības iestādi.

Papildus vēršam uzmanību, ka mainoties situācijai ārstniecības iestādēs, izmainās arī vajadzība pēc ārstniecības personām. Līdz ar ko, tikai individuālās sarunās ar ārstniecības iestādi tiek panākta vienošanās par darbu ar Covid -19 pacientiem, vai arī par darbu ar pārējiem pacientiem, kuriem nepieciešama neatliekamās medicīniskās palīdzība vai palīdzības akūtos gadījumos.

 

Ārstniecības iestāžu kontaktinformācija:

 

Veselības inspekcijas kontaktinformācija: e-pasts vi@vi.gov.lv, tālruņi 67507989; 25424501.

 

Infografika

Infografika ārstniecības personām

Lai atjaunotu reģistrācijas termiņu:

1. Ārstniecības personai ir jāvienojas ar ārstniecības iestādi par nodarbinātību un iesaistīšanos neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā, palīdzības sniegšanā akūtos gadījumos un Covid-19 pacientu ārstēšanā un aprūpē.

2. Ārstniecības iestādei ir jānosūta Veselības inspekcijai:

3. Veselības inspekcija, pamatojoties uz ārstniecības iestādes nosūtīto informāciju, atjauno ārstniecības personas reģistrāciju Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā ar termiņu līdz 2022. gada 11. janvārim.

 

*Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojums Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu“.