Kas jāzina par zāļu iegādi un pārvešanu?

Recepšu vai bezrecepšu zāļu iegāde nelicencētās interneta aptiekās var būt ļoti bīstama veselībai, jo pastāv augsts risks iegādāties viltotas vai nekvalitatīvas zāles. Veselības inspekcija aicina iedzīvotājus zāles iegādāties tikai licencētās aptiekās.

Infografika: Droša zāļu iegāde. Lai palielinātu infografiku, uzspiest uz tās un pietuvināt attēlu.

Tikai atsevišķas Latvijas aptiekas var izplatīt bezrecepšu zāles internetā, kuras ir saņēmušas atļauju bezrecepšu medikamentu izplatīšanai internetā Latvijas teritorijā.

Tomēr vēlamies uzsvērt, ka farmāciju regulējošie normatīvie akti neparedz recepšu zāļu izplatīšanu ar interneta starpniecību.

Iegādājoties zāles licencētās aptiekās, pacients var būt drošs, ka neiegādāsies viltojumu, jo valsts uzrauga visu zāļu izplatīšanas ķēdi.

logo interneta aptiekām

 Foto: Vienots logo visām licencētajām aptiekām, kuras piedāvā iegādāties zāles internetā

No 2015. gada 1. jūlija Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs, arī Latvijā, ir ieviests vienots logo visām licencētajām aptiekām, kuras piedāvā iegādāties zāles internetā.

To ir izveidojusi Eiropas Komisija

 • lai palīdzētu iedzīvotājiem pazīt likumīgus tiešsaistes zāļu tirgotājus
 • pasargātu no viltotu zāļu iegādes.

Vienoto logo veido četras krāsu joslas (pelēka un trīs nokrāsu zaļās krāsas), zem kurām ir tās valsts karoga attēls, kurā interneta aptieka ir reģistrēta, un teksts ”Spiediet šeit, lai pārbaudītu, vai šī tīmekļa vietne darbojas likumīgi”. Klikšķinot uz logo aptiekas tīmekļa vietnē, pacienti tiek novirzīti uz nacionālās zāļu aģentūras, Latvijā – Zāļu valsts aģentūras, tiešsaistes reģistru, kurā norādītas visas valstī likumīgi strādājošās interneta aptiekas.    

Ja tomēr radušās šaubas par iegādāto zāļu kvalitāti, jāprasa aptiekas farmaceita skaidrojums vai jāvēršas Veselības inspekcijā. Sīkāku informāciju par iedzīvotāju iesniegumu izskatīšanu skatīt šeit.

Fiziskai personai pasta sūtījumā atļauts nosūtīt zāles uz citu valsti, ja to atļauj tās valsts tiesību akti, uz kuru zāles nosūta. Fiziskai personai aizliegts nosūtīt pa pastu narkotiskās un psihotropās zāles.   

Latvijā zāles pasta sūtījumā atļauts saņemt tikai Ministru kabineta 26.06.2007. noteikumu Nr. 416 „Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība” noteiktajā kārtībā,

 • ja tās ir konkrētā zāļu formā oriģinālā iepakojumā,
 • to ražotājs un ražotājvalsts ir identificējama uz iepakojuma
 • un par tām ir pirkuma čeks vai līdzvērtīgs dokuments.

Noteikumi paredz, ka fiziska persona pasta sūtījumā nedrīkst saņemt:

 • Latvijā kontrolējamās psihotropās un narkotiskās zāles,
 • narkotiskos analgētiķus, jaunās psihoaktīvās vielas un aktīvās vielas,
 • anaboliskos steroīdus, testosteronus, augšanas hormonus vai to analogus.

Fiziska persona drīkst saņemt zāles personiskai lietošanai pasta sūtījumos:

 • 12 mēnešu lietošanai, ja zāles saņem pasta sūtījumā no Eiropas Ekonomikas zonas valsts, piemēram, Vācijas;
 • 6 mēnešu lietošanai, ja zāles saņem pasta sūtījumā no trešās valsts, piemēram, Krievija.

Ja pasūtīto zāļu daudzums pārsniedz (par katrām zālēm) 3 zāļu iepakojuma (primārais jeb iekšējais iepakojums, sekundārais jeb ārējais iepakojums) vienības, zāļu lietošanu personai jāpamato ar rakstisku apliecinājumu:

 • ar norādi par zāļu lietošanu personiskām vajadzībām
 • un apliecinājums, ka zāles nav narkotiskie analgētiķi, jaunās psihoaktīvās vielas, aktīvās vielas, kā arī anaboliskie steroīdi, testosteroni, augšanas hormoni vai to analogi
 • un ka persona uzņemas atbildību par šo zāļu lietošanu.

No trešajām valstīm pa pastu saņemtās zāles izsniedz:

 • pret ārsta izrakstītu recepti
 • vai ārstniecības iestādes izdotu dokumentu, kas nepieciešamības gadījumā jāuzrāda, saņemot sūtījumu.

Jāatceras, ka ārsta izrakstītu recepti vai ārstniecības iestādes izdotu dokumentu būs nepieciešams uzrādīt arī tajā gadījumā, ja trešajā valstī pasūtītas bezrecepšu zāles.

Dokumentiem svešvalodā pievieno apliecinātu tulkojumu saskaņā ar kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā.

Ieskaties! Informatīva infografika "Kas jāievēro saņemot zāles pa pastu?"

Normatīvie dokumenti

Ministru kabineta 26.06.2007. noteikumu Nr. 416 „Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība”

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 27.marta  noteikumiem Nr.220 „Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās”:

„ārstniecības iestāde ir tiesīga iegādāties zāles zāļu lieltirgotavā, tajā skaitā arī narkotiskās zāles un psihotropās zāles, vai iegādāties narkotiskās zāles aptiekā, ja saņemts Veselības inspekcijas (turpmāk – Inspekcija) izsniegts pārbaudes akts, kurā norādīta atļauja zāļu iegādei”.

Lai saņemtu augstāk minēto pārbaudes aktu, ārstniecības iestāde iesniedz Veselības inspekcijā iesniegumu un dokumentu kopijas:

 1. Dokumentu, kas apliecina, ka ārstniecības iestāde atbilst normatīvajos aktos par ārstniecības iestādēm noteiktajām obligātajām prasībām;
 2. Dokumentu par zāļu apriti atbildīgās amatpersonas nozīmēšanu;
 3. Dokumentu, kas apliecina atbildīgās personas medicīnisko izglītību;
 4. Ārstniecības iestādē lietojamo zāļu sarakstu. 

Iesniedzot dokumentus pirmo reizi, lai iegūtu atļauju zāļu iegādei, iesnieguma veidlapā aizpilda 1.punkta pirmo daļu, tajā skaitā atzīmējot vai iestādē paredzēts iegādāties psihotropās un/ vai narkotiskās zāles un 3., 4., 5., punktus.

Iesnieguma veidlapu:

Ja ārstniecības iestādē nav paredzējusi iegādāties psihotropās un/vai narkotiskās zāles, neatzīmē  4. punkta 4.2. apakšpunktu.

Lai atkārtoti saņemtu pārbaudes aktu un atjaunotu atļauju zāļu iegādei, ārstniecības iestāde iesniedz iepriekšminēto iesniegumu vismaz 30 dienas pirms iepriekšējā pārbaudes aktā norādītā zāļu iegādes atļaujas derīguma termiņa beigām. Dokumentu kopijas iesniedz, ja tajos veiktas izmaiņas.

Iesniegumu ar pievienotajiem dokumentiem:

 • iesniedz Veselības inspekcijā, Klijānu ielā 7, Rīgā (katru darba dienu no 8:30-12:30; 13:00-17:00), Kuldīgā, Pilsētas laukumā 2; Daugavpilī, 18.Novembra ielā 105; Valmierā, L.Paegles ielā 9; Jelgavā, Zemgales prospektā 3;
 • nosūta pa pastu Veselības inspekcijai, Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012;
 • iesniedz, izmantojot Vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija.lv.  

Pēc iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas Veselības inspekcijas amatpersona 30 dienu laikā pārbauda zāļu aprites un narkotisko zāļu vai psihotropo zāļu (ja tādas lieto vai ir paredzēts lietot) uzskaites un iznīcināšanas kārtību ārstniecības iestādē. 

Veselības inspekcijas pārbaude un atļaujas izsniegšana ir bez maksas.

Izsniegto atļauju reģistrs atrodams šeit.

Lai iegādātos citam cilvēkam izrakstītas e-receptes zāles (piemēram, radiniekam vai kaimiņam), aptiekā:

 • jāuzrāda e-receptes ID numurs. Tas ir pieejams ārstam un pacientam (var būt izdrukāts no E-veselības portāla, kā attēls telefonā u.c.);
 • jānosauc pacienta vārds, uzvārds;
 • jāuzrāda savs personu apliecinošs dokuments (lai farmaceits atzīmētu sistēmā zāļu saņēmēju).

Iedzīvotājs E-veselībā var deleģēt citu cilvēku e-recepšu zāļu iegādei. Tādā gadījumā e-receptes zāles varēs iegādāties gan pacients, gan cilvēks, kurš deleģēts e-recepšu zāļu iegādei (aptiekā uzrādot tikai savu personu apliecinošu dokumentu un nosaucot pacienta vārdu, uzvārdu). Iedzīvotājs jebkurā mirklī var mainīt vai atcelt uzstādīto deleģējumu.

Aptiekā nav jānosauc cita cilvēka personas kods vai jāuzrāda viņa personu apliecinošs dokuments!

Fiziskai personai ir tiesības personīgai lietošanai no ārvalstīm ievest (piemēram, ceļotāja bagāžā) zāles (neattiecas uz narkotiskām un psihotropām zālēm) konkrētā zāļu formā oriģinālā iepakojumā, uz kura ir identificējams zāļu ražotājs un ražotājvalsts, par kurām ir pirkuma čeks vai līdzvērtīgs dokuments:

 • 12 mēnešu lietošanai, ja zāles ieved no Eiropas Ekonomikas zonas valsts (ES);
 • 6 mēnešu lietošanai, ja zāles ieved no trešās valsts;
 • 14 dienu lietošanai, ja ieved anaboliskos steroīdus, testosteronu, augšanas hormonu vai to analogus no ES un ievešanu pamato recepte vai ārstniecības iestādes izdots dokuments.

Fiziskai personai ir aizliegts personīgai lietošanai ievest no ārvalstīm narkotiskos analģētiķus, jaunās psihoaktīvās vielas un aktīvās vielas.

Informācija par maksimāli pieļaujamo aptiekas cenu, zāļu pieejamību un marķējumu ir pieejama Zāļu valsts aģentūras mājaslapā: https://www.zva.gov.lv/zvais/zalu-registrs/

Fiziskai personai ir tiesības personīgai lietošanai izvest zāles, ja izbrauc uz valsti, kas nav Šengenas nolīguma valsts (trešā valsts, ārpus Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomikas zonas):

 • Ja to ļauj tās valsts tiesību akti uz kuru zāles izved;
 • Līdz 14 dienu ārstēšanas kursam narkotiskās zāles, kuru lietošanu apliecina recepte, receptes noraksts vai kopija, vai cits šo faktu apliecinošs dokuments;

Līdz 30 dienu ārstēšanas kursam psihotropās zāles, kuru lietošanu apliecina recepte, receptes noraksts vai kopija, vai cits šo faktu apliecinošs dokuments.

Fiziskai personai ir atļauts ievests narkotiskās un psihotropās zāles no valstīm, kas:

 • nav Šengenas nolīguma valsts:
 • līdz 14 dienu ārstēšanas kursam narkotiskās zāles (II sarakstā iekļautās kontrolējamā vielas), kuru lietošanu apliecina recepte, receptes noraksts vai kopija, vai cits šo faktu apliecinošs dokuments.
 • līdz 30 dienu ārstēšanas kursam psihotropās zāles (III sarakstā iekļautās kontrolējamās vielas), kuru lietošanu apliecina recepte, receptes noraksts vai kopija, vai cits šo faktu apliecinošs dokuments.
 • ir Šengenas nolīguma valsts (ES):
 • ja ir saņemta attiecīgās valsts kompetentās iestādes izsniegta apliecība par narkotisko un psihotropo vielu lietošanu ārstnieciskām vajadzībām.

Receptes

Informējam, ka par receptes saņemšanu nav jāmaksā pacienta iemaksa, ja ārsts neveic pacienta apskati un konsultēšanu.

 

Pacienta iemaksa tiek veikta par ārsta apmeklējumu. Ja e-recepte ir izrakstīta ārsta apmeklējuma laikā, tad pacientam ir jāveic pacienta iemaksa. Savukārt, ja e-recepte ir izrakstīta bez ārsta apmeklējuma (piemēram, hroniskam pacientam) – pacienta iemaksa netiek iekasēta.

Cits

Ko darīt, ja kompensējamo medikamentu receptē izrakstīts tāds zāļu daudzums, kas nepieciešams kursam, bet aptieka atsakās dalīt ši recepti. Pašlaik nav iespējams iegādāties visus zāļu iepakojumus uzreiz.

Šobrīd nav atļauts iegādāties pa daļām zāles, kuras izrakstītas uz īpašās receptes.

 Pacientam ir jāvienojas ar ārstu, lai izraksta kursam nepieciešamo zāļu daudzumu uz trīs receptēm, jo receptes derīguma termiņš ir 90 dienas.

 Lai nebūtu tā, ka pacients aptiekā nesaņem zāles vispār, tad aptiekā jālūdz izsniegt tādu zāļu daudzumu, kādu pacients var atļauties iegādāties vienā reizē. Šajā gadījumā  pārējo zāļu daudzumu ar to pašu recepti nevarēs izņemt (jālūdz ārstam izrakstīt atlikušo neieciešamo zāļu daudzumu uz citām receptēm).

Ja tiek organizētas zāļu izstādes, ar zāļu reklāmu saistīti semināri, konferences, kongresi, konkursi un citi pasākumi, pasākuma organizētājs ne vēlāk kā septiņas dienas pirms attiecīgā pasākuma informē par to Veselības inspekciju, iesniedzot pasākuma programmu un norādot pasākuma norises vietu un laiku, pasākuma organizētājus un sponsorus, dalībnieku loku, paredzēto reklāmas un citas ar zālēm saistītās informācijas veidu, kā arī par zāļu reklāmu atbildīgās personas.

Skatīt 2011.17.05. Ministru kabineta noteikumu Nr.378 "Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus" 35.punktu.

Informāciju par zāļu reklāmas semināru visērtāk iesniegt:

Šobrīd normatīvie dokumenti nenosaka kārtību, kādā medikamentu utilizēšana jāveic iedzīvotājiem. Protams, nederīgus vai derīguma termiņu zaudējušus medikamentus nebūtu vēlams izmest kopā ar saimnieciskajiem atkritumiem vai kanalizācijā. Tai pat laikā neviens normatīvais akts neparedz obligātu prasību iedzīvotājiem medikamentus atgriezt aptiekā un aptiekai prasību obligāti tos pieņemt.

Pēc Veselības inspekcijas rīcībā esošās informācijas, aptiekas saviem klientiem tomēr nodrošina nederīgo medikamentu utilizāciju, to finansējot no personīgā budžeta.

Ņemot vērā, ka nederīgii medikamenti, kuriem ir beidzies derīguma termiņš, ir klasificēti kā bīstami atkritumi, ražotājiem, lieltirgotavām un aptiekām, atbilstoši prasībām normatīvajos aktos, ir noteikts, ka medikamentus jānodod bīstamo atkritumu apsaimniekotājiem to tālākai utilizēšanai.