COVID-19 Informācija
Covid-19 antigēna paštests

Covid-19 antigēna paštestus var iedalīt kā profesionālai lietošanai paredzētus un lietošanai mājas apstākļos, t.sk. plašai darbinieku testēšanai darba vietās.

Lietotus Covid-19 ātros antigēna testus mājas apstākļos vai darba vietā nelielos apjomos var izmest sadzīves atkritumos. Ja testa komplektam pievienots speciāls konteiners utilizācijai (piemēram, plastmasas maisiņš), izlietoto testa komplektu vispirms ievieto šajā maisiņā un pēc tam izmet sadzīves atkritumos (šķirojot – pie “pārējiem sadzīves atkritumiem”). Pozitīva rezultāta gadījumā papildus drošības nolūkos testam izmantotos materiālus var apliet ar verdošu ūdeni (piemēram, izlietnē) pirms izmešanas sadzīves atkritumos.

Informāciju par Covid-19 ātro antigēna testu utilizēšanu izglītības iestādēs un citās darba vietās lielos apjomos skatīt šeit.