COVID-19 Informācija
Bilde ar dokumentiem

Apstiprināti Labklājības ministrijas virzītie grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”, kas nosaka darbnespējas lapu izrakstīšanas kārtību no š.g. 17. janvāra līdz š.g. 28. februārim

  1. Personai, kurai ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai kura ir saņēmusi atzinumu par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid-19  un kurai tiek izsniegta darbnespējas lapa sakarā ar saslimšanu ar Covid-19 vai atrašanos mājas karantīnā laikposmā no 2022. gada 17. janvāra līdz 2022. gada 28. februārim, izsniedzama darbnespējas lapa B. 
  2. Personai, kurai ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai kura ir saņēmusi atzinumu par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid-19 un kurai laikposmā no 2022. gada 17. janvāra līdz 2022. gada 28. februārim izsniegta darbnespējas lapa akūtu augšējo elpceļu infekciju dēļ, no darbnespējas pirmās dienas līdz darbnespējas trešajai dienai izsniedz darbnespējas lapu B bez personas apskates (attālināti). 

Darbnespējas lapas, kas atvērtas līdz š.g. 17. janvārim, turpināmas un noslēdzamas vispārējā kārtībā. Regulējums attiecas uz darbnespējas lapām, kas tiks atvērtas no 17. janvāra.