Veselības aprūpe

Galvenie darba virzieni, svarīgākā informācija, normatīvie akti
Skatīt vairāk

REĢISTRĀCIJA ārstniecības iestādēm un personām

Informācija par ārstniecības iestāžu, ārstniecības un atbalsta personu reģistrāciju. Statistika par ārstniecības un atbalsta personām
Skatīt vairāk

Medicīnas ierīces

Informācija ārstniecības iestādēm, izplatīšanas/lietošanas kontrole
Skatīt vairāk

Sabiedrības veselība

Galvenie darba virzieni, svarīgākā informācija, normatīvie akti
Skatīt vairāk

Vides veselība

Vides drošība – dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšana; dzeramais ūdens, peldūdens, troksnis; gaiss; starojumi; produkta higiēnas novērtēšana
Skatīt vairāk

Farmācija

Zāļu atļaujas saņemšana, pieteikumi zāļu reklāmas semināram
Skatīt vairāk

Ķīmija, kosmētika, dezinfekcijas līdzekļi

Normatīvie akti, prasības un citi noderīgi skaidrojumi
Skatīt vairāk