COVID-19 Informācija
Bilde ar veidlapu

Veselības ministrijas skaidrojums darba devējiem par darbinieku, kas atrodas darba vietā klātienē veselības novērtēšanu (apliecinājumu saņemšana no darbiniekiem par veselības stāvokli) un darbinieku testēšanas organizēšanu.