Veselības inspekcija (turpmāk - Inspekcija) īsteno valsts uzraudzību veselības nozarē, mazinot riskus sabiedrības un personu veselībai, īpašu uzmanību pievēršot sadarbībai ar klientiem.

Inspekcija ir vienota, moderna, labi koordinēta, orientēta uz rezultātu un sadarbību.

Inspekcija savā darbībā ievēro šādus pamatprincipus:

  • tiesiskums
  • darbinieku profesionalitāte
  • objektivitāte
  • neietekmējamība

Lai nodrošinātu savu uzdevumu pilnvērtīgu izpildi, Inspekcijā ir ieviesta kvalitātes vadības sistēma atbilstoši standartu LVS EN ISO 9001:2015 un LVS EN ISO/IEC 17020:2013 prasībām.

Inspekcijas kvalitātes pārvaldības sistēma

Inspicēšanas process

Inspicēšanas darbībās pielietotās dokumentācijas paraugi

Inspekcija savas darbības uzlabošanai:

Kvalitātes pārvaldības sistēmas darbības nodrošināšanai Inspekcijā pielieto digitālās interaktīvās kvalitātes vadības programmrīku QPR (Quality.Processes.Results) un dokumentu pārvaldības informācijas sistēmu Namejs.

Lai pilnveidotu Veselības inspekcijas pakalpojumu kvalitāti un paaugstinātu klientu apmierinātības līmeni, lūdzu iesaistieties, sniedzot savu atsauksmi, rakstot uz e-pastu  atsauksmes@vi.gov.lv