COVID-19 Farmācija
aptieka

Ņemot vērā, ka vairums pakalpojumu šobrīd ir pieejami ar digitālo Covid-19 sertifikātu, turpmāk ātro antigēnu testu veikšanu varēs nodrošināt arī tās aptiekas, kas to vēlas.

Ministru kabineta 2021. gada 2. novembra noteikumu Nr. 735 “Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 2.19. , 177.1.3. 177.2. punktā noteikts, ka ātros antigēna testus var veikt arī Latvijas Farmaceitu biedrībā reģistrēti farmaceiti vai farmaceita asistenti, kuri strādā licencētā vispārējā tipa aptiekā.

Antigēna tests – ārstniecības personas, medicīnas asistenta, ārstniecības atbalsta personas, farmaceita vai farmaceita asistenta, kurš strādā licencētā vispārējā tipa aptiekā veikts izmeklējums, lai noteiktu SARS-CoV-2 antigēna (Ag) klātbūtni, atbilstoši Eiropas Padomes ieteikumiem par vienotu sistēmu ātro antigēna testu izmantošanai un validēšanai un Covid-19 testa rezultātu savstarpējai atzīšanai ES (2021/C 24/01) un Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajām rekomendācijām.

Lai nodrošinātu farmaceitu vai farmaceita asistenta piekļuvi e-veselībai, tostarp, testēšanas sertifikātu izsniegšanai, Veselības inspekcija informāciju par farmaceitu vai farmaceita asistentu iekļauj Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, pamatojoties uz aptiekas vadītāja (vai uz aptiekas licences (šu) turētāja) Veselības inspekcijai sniegto informāciju, norādot farmaceita vai farmaceita asistenta vārdu (vārdus), uzvārdu, personas kodu, farmaceita  vai farmaceita asistenta reģistra numuru, kā arī norādot datumu, kad farmaceits vai farmaceita asistents ir uzsācis vai beidzis antigēna testu veikšanu attiecīgajā ārstniecības iestādē. Veselības inspekcija aicina aptieku vadītājus (vai aptiekas licences (šu) turētājus) informāciju par farmaceitiem vai farmaceita asistentiem, kas nodarbināti antigēna testa veikšanā iesniegšanai, izmantot zemāk pieejamo veidlapu “Informācija par farmaceitu vai farmaceitu asistentu nodarbinātību SARS-CoV-2 ātrā antigēna testa veikšanā”.

Prasības Covid-19 antigēna testu noteikšanas vietai aptiekā un aizsarglīdzekļiem.

  1. Darba vietas  aprīkošana: darba galds, darba krēsls,  krēsls  klientam, dators ar interneta pieslēgumu, printeris (ja ir klientam nepieciešams izdrukāts sertifikāts), atkritumu tvertne sadzīves atkritumiem (antigēna testa kartona iepakojumiem), konteiners lietoto COVID 19 antigēna testu savākšanai;

Distances nodrošināšana 2 metru attālumā starp darba vietām - ja ir vairākas  antigēna testu veikšanas vietas.

  1. Darba vietas aprīkojums viegli tīrāms un dezinficējams;
  2. Roku, virsmu dezinfekcijas līdzekļi, kas satur ne mazāk, ka 70% etilspirta;
  3. Saskaņā ar instrukciju, testa rezultāts jānolasa pēc 15 ‑ 20 minūtēm. Pēc norādītā laika rezultāts kļūst nenolasāms un to vairs nav iespējams pareizi interpretēt. Tāpēc saglabāt izlietoto testu ilgāk nav pamatojuma;
  4. Nepieciešamie individuālie aizsardzības līdzekļi: cimdi, maskas, respiratori, halāti;
  5. Lietotus testus neatkarīgi no tā, vai tā rezultāts ir pozitīvas vai negatīvs un izmantotos individuālus aizsardzības līdzekļus utilizēt  saskaņā ar rekomendācijām.

Farmaceita un farmaceita asistenta apmācību attiecībā uz antigēna testa veikšanu, RNS (siekalu) testa veikšanu, paraugu uzglabāšanu un transportēšanu, medicīnisko atkritumu utilizēšanu, personas datu aizsardzības jautājumiem un testēšanas sertifikātu izsniegšanu veic aptiekas vadītājs.

Tāpat 2021. gada 2. novembrī, valdības sēdē veikti grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumi Nr. 288 "Aptieku darbības noteikumi", paredzot iespēju aptiekās veikt ātros antigēnu testus, kas nepieciešami darbiniekiem bez Covid vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta testēšanas sertifikāta iegūšanai. Līdz ar veiktajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos tiks palielināta ātrā antigēna testēšanas pakalpojuma pieejamība aptiekās, iesaistot farmaceitus un farmaceitu asistentus pakalpojuma veikšanā.

Informācija par ātriem Covid-19 antigēna testiem, uz kuru pamata tiek izsniegts digitālais Covid-19 sertifikāts un digitālo Covid-19 sertifikātu pieejama Nacionālā veselības dienesta tīmekļvietnē: šeit.

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes prezentācija par COVID-19 testiem pieejama Veselības inspekcijas tīmekļvietnē sadaļā “Testi COVID-19 infekcijas skrīningam”.