Dezinfekcijas līdzekļi ir biocīdi – ķīmiski maisījumi, kas iznīcina baktērijas, sēnītes un vīrusus.


Pirms dezinfekcijas līdzekļa iegādāšanās ir jāiepazīstas ar etiķetē norādīto informāciju!


Rūpīgi izlasiet etiķeti un pārliecinieties kādam mērķim līdzeklis ir paredzēts – virsmu dezinfekcijai vai cilvēka higiēnai. Roku dezinfekcijai nelietojiet tādus līdzekļus, kas paredzēti tikai virsmām, tie nav izmantojami cilvēku higiēnas vajadzībām lietošanai uz ķermeņa ādas!

Dezinfekcijas līdzekļa etiķetē jābūt šādai informācijai:

 • nosaukums,
 • piešķirtais inventarizācijas numurs vai atļaujas numurs,
 • aktīvās vielas nosaukums un  koncentrācija,
 • norādījumi par lietošanu    virsmu dezinfekcijai vai cilvēku higiēnai  u.tml.,
 • pret kādiem kaitīgiem organismiem līdzeklis ir izmantojams,
 • lietošanas norādījumi,
 • informācija par bīstamību un piesardzības pasākumi.

Līdzeklim jābūt reģistrētam lietošanai Latvijā. Ja dezinfekcijas līdzeklis ir oficiāli atļauts izplatīšanai Latvijā, tas nozīmē, ka tā aktīvā viela ir efektīva un atļauta konkrētajā biocīda veidā!


Marķējumā atrodamais inventarizācijas numurs vai atļaujas numurs dod iespēju pārliecināties par reģistrāciju.

Latvijā atļauto biocīdu saraksts pieejams Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra mājaslapā.

 1. Iegādājieties dezinfekcijas līdzekļus tikai veikalos un aptiekās vai arī no uzticama to ražotāja!
 2. Iegādājoties nelegālus dezinfekcijas līdzekļus pircēji riskē ar to, ka tādi līdzekļi nebūs efektīvi vajadzīgajam mērķim, aktīvā viela var nebūt atļauta konkrētajā biocīda veidā vai nebūs norādījumu latviešu valodā ne par lietošanu, ne par piesardzības pasākumiem. Līdz ar to nevajadzētu iegādāties no privātpersonām.  
 3. Tāpat arī iegādājoties citu valstu tīmekļa vietnēs, marķējums būs svešvalodā, nebūs iespējams izlasīt valsts valodā ne lietošanas norādījumus, ne norādījumus par piesardzību līdzekļa lietošanā.

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs norādījis aktīvās vielas un to koncentrācijas, kas  iedarbojas pret dažādiem koronavīrusiem (tabula).

AKTĪVĀ VIELA

KONCENTRĀCIJA

TESTĒTIE KORONAVĪRUSI

Etanols

70%

HCoV-229E, MHV-2,

MHV-N,CCV,TGEV

Nātrija hipohlorīts

0,1 – 0,5%

0,05 – 0,1%

HCoV-229E,

SARS-CoV

Povidonjods

10% (1% joda)

HCoV-229E

Glutaraldehīds

2%

HCoV-229E

Izopropanols

50%

MHV-2, MHV-N, CCV

Benzalkonija hlorīds

0,05%

MHV-2, MHV-N, CCV

Nātrija hlorīts

0,23%

MHV-2, MHV-N, CCV

 


Dezinfekcijas līdzekļi jāglabā bērniem nepieejamā vietā!


 • Apstrādājot virsmas ir jāuzvelk gumijas cimdi, lai aizsargātu roku ādu no līdzekļa kairinošās vai kodīgās iedarbības.
 • Cimdu lietošana vienmēr ir obligāta, kad tas ir norādīts marķējumā. Tomēr lietojot tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļus biežāk nekā ikdienā, ir ieteicami gumijas cimdi, pat tad, ja marķējumā tas nav norādīts.
 • Roku ādas saudzēšanai ieteicami barojoši krēmi, lai pasargātu ādu no iekaisuma un plaisāšanas.

Plašāka informācija pieejama Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapā un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumos.


Lietojiet biocīdus uzmanīgi!


Dezinfekcijas līdzekļi tikai tad būs efektīvi, ja tiks lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem. Ir līdzekļi, kurus jāatstāj nožūt un nav jānoskalo, citiem savukārt var būt norādīts noteikts laiks uz kādu jāatstāj iedarboties un pēc tam noteikti jānoskalo. Līdz ar to, lai lietotu pareizi, panāktu efektivitāti, bet arī nesabojātu virsmu, kuru apstrādā, ir jāizlasa un jāievēro norādījumi.

Dezinfekcijas līdzekļi ir bīstami ķīmiski maisījumi, tāpēc ir svarīgi ievērot visus etiķetē norādītos piesardzības pasākumus. Tādus dezinfekcijas līdzekļus no kuriem izdalās hlors, nedrīkst lietot kopā ar citiem līdzekļiem un telpas kārtīgi jāizvēdina. Jārīkojas uzmanīgi, lai dezinfekcijas līdzekļi nenokļūst uz gļotādas vai acīs, netiek ieelpoti.