Informācija par Veselības inspekcijas iepirkumiem Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS).

Informācija par Veselības inspekcijas cenu izpētēm:

Daudzfunkcionālo iekārtu (kopētāju) noma un uzturēšana

Informācija par Veselības inspekcijas apspriedēm ar piegādātājiem pirms iepirkuma uzsākšanas:

Vienotās uzraudzības informācijas sistēmas (VUIS) un e-pakalpojumu uzturēšanas un uzlabojumu veikšana

Paziņojums par apspriedi ar piegādātājiem plānotajam atklātajam konkursam "Laboratoriskie izmeklējumi peldvietu ūdenim” , PVS IUB

Vienotās uzraudzības informācijas sistēmas (VUIS) un e-pakalpojumu uzturēšanas un uzlabojumu veikšana(ID Nr. VI 2024/2A):

EIS sistēmā

PVS IUB