Piemērs: Daudzdzīvokļu māja atrodas starptautiskās šosejas Riga-Minska tuvumā. No braucamās daļas līdz mājas logiem 5m attālums, kur ietilpst trotuārs. No trotuāra līdz logiem -1.2m. Pa šoseju dienu-nakti brauc kravas auto.


Veselības inspekcija kontrolē saimnieciskās darbības iekārtu (ieskaitot ventilācijas, saldēšanas iekārtas, kompresorus un liftus), kā arī transportlīdzekļu radītā trokšņa robežlielumu ievērošanu dzīvojamo un publisko ēku telpās (dzīvojamo ēku telpās – pēc iedzīvotāju pieprasījuma).

Iedzīvotājam, kuram no apkārtējiem saimnieciskās darbības iekārtu un transportlīdzekļu trokšņiem dzīvesvietā rodas aizdomas par potenciālu apdraudējumu savai veselībai, ir tiesības vērsties Veselības inspekcijā. Lai Inspekcija varētu veikt pārbaudi un trokšņu robežlieluma pārsniegšanas gadījumā uzdot par pienākumu atbildīgām personām veikt trokšņu līmeņa samazināšanas pasākumus, sūdzībai ir jābūt rakstveidā, iesnieguma formā. Iesniegums sastādāms brīvā formā, īsi aprakstot problēmas būtību, norādot vārdu, uzvārdu, konkrētās dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju (tai skaitā tālruni). Iesnieguma beigās nepieciešams personas paraksts.

Inspekcija iesniegumu izskata un veic pārbaudi bez maksas.

Iesniegumus Inspekcijai var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu uz adresi: Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012.

Papildu informāciju par trokšņu kontroli iespējams saņemt, zvanot pa tālruni 67819685 darba dienās no plkst. 8.30 –12:30 un 13:00 - 17.00.

Piemēŗs: Mana privātmāja ir 40m no mobilās bāzes stacijas kuras augstums ir 60m , kā var izmērīt elektromagnētisko lauku, vai ir pieļaujamais.

Lai būtu iespējams sniegt atbildi uz Jūsu jautājumu, nepieciešams precizēt informāciju par mobilo sakaru bāzes stacijas adresi un operatoru.

Latvijā mobilo komunikāciju jomā pastāv prakse, ka pirms mobilo sakaru bāzes stacijas pieņemšanas ekspluatācijā tiek veikti praktiski elektromagnētiskā lauka mērījumi mobilo sakaru bāzes stacijas apkārtnē - vietās, kur uzturas cilvēki, tādēļ nevar izslēgt, ka arī Jūsu dzīvojamās mājas apkārtnē, iespējams, mērījumi ir jau veikti, tikai Jums par to nav informācijas. Aicinām vērsties pie mobilo sakaru operatora, kurš arī var nodrošināt mērījumu veikšanu.

Ja Jūs tomēr vēlaties pats pasūtīt mērījumus, tad varat vērsties laboratorijā vai pie speciālistiem, kas veic elektromagnētiskā lauka mērījumus, piemēram, BIOR Diagnostikas centra Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorijā (Lejupes iela 3, Rīga, LV -1076, tālr. 67620323), SIA „INSALVO” (Braslas ielā 29/4 (pretim t/c Domina. tālr. 67565518 vai 29505366), vai arī jebkurā citā laboratorijā.

Piemērs: Manā dzīvesvietā tiek piegādāts slikts, netīrs un "smaržīgs" dzeramais ūdens. Jau ļoti ilgu laiku ūdens kvalitāte tikai samazinās. Gribētu Jums lūgt padomu, kur es varētu vērsties, lai šo problēmu atrisinātu?

Dzeramā ūdens nekaitīguma nodrošināšanas prasību izpildi publiskajos dzeramā ūdens apgādes objektos kontrolē Veselības inspekcija. Veselības inspekcija veic arī neplānotas dzeramā ūdens pārbaudes pēc iedzīvotāju iesniegumiem.

Lai Veselības inspekcija varētu veikt konkrētas ūdens apgādes sistēmas pārbaudi un paņemt analīzei dzeramā ūdens paraugus, Jums jāiesniedz iesniegums, aprakstot problēmu un norādot konkrētu dzīvesvietas adresi un tālruņa numuru, pa kuru Veselības inspekcijas speciālisti varēs ar Jums sazināties, lai vienotos par konkrētu pārbaudes laiku.

Iesniegumus Inspekcijai var iesniegt personīgi, kā arī nosūtot pa pastu uz adresi: Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012 vai jebkuru reģionālo kontroles nodaļu.

Iedzīvotāji papildus informāciju var saņemt, zvanot uz Veselības inspekcijas tālruni 67819685 darba dienās no plkst. 8.30 –12:30 un 13:00 - 17.00. Sīkāka informācija par reģionālo kontroles nodaļu kontaktiem Veselības inspekcijas mājaslapas sadaļā Kontakti.