Maksas pakalpojumus un valsts nodevas iespējams apmaksāt bezskaidras naudas norēķinu veidā ar pārskaitījumu vai ar maksājumu karti centrālajā birojā Rīgā

   

Rekvizīti maksājumiem par pakalpojumiem

Saņēmējs: Veselības inspekcija
Adrese: Klijānu iela 7, Rīgā, LV-1012

Konts: LV75TREL2290582006000
PVN Reģistrācijas Nr.: LV90002448818
Banka: Valsts kase

Bankas kods (BIC):TRELLV22


Rekvizīti valsts nodevu maksājumiem

Saņēmējs: Valsts kase
Adrese: Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919
Reģistrācijas Nr.: 90000597275
Banka: Valsts kase
Bankas kods (BIC): TRELLV22
Konts: LV97TREL1060290990000


Rekvizīti naudas sodu nomaksai

Saņēmējs: Valsts kase
Adrese: Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919
Reģistrācijas Nr.: 90000597275
Banka: Valsts kase
Bankas kods (BIC): TRELLV22
Konts: LV78TREL1060001019900

Naudas sodi, ko ir piemērojusi Veselības inspekcija, 30 dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas jāpārskaita Valsts kasei, norādot lēmuma par naudas soda uzlikšanu datumu un numuru.