Veselības inspekcija aicina iepazīties ar ārstniecības iestādes plānveida kontrolē pārbaudāmo normatīvo aktu prasību apjomu. 

Normatīvo aktu prasības ir sagrupētas tipveida kontroles lapās. 

 Tipveida kontroles lapas veselības aprūpē 
 ĀI-O "Obligātās prasības ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām"
 ĀI-H „Prasības higiēniskā un pretepidēmiskā režīma plāna /izpildes kontrolei”
 ĀI-VP "Vides un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības kontrolei ārstniecības iestādēs (personām ar funkcionāliem traucējumiem)"
 ĀI-MI "Prasības medicīnisko ierīču ekspluatācijas kontrolei"
 ĀI-Z „Prasības zāļu aprites kontrolei”
 ĀI-MD "Prasības medicīnisko dokumentu lietvedības kārtībai ambulatorā ārstniecības iestādē"
 ĀI-MDS "Prasības medicīnisko dokumentu lietvedības kārtībai stacionārā ārstniecības iestādē"
 ĀI-MDZ "Prasības medicīnisko dokumentu lietvedības kārtībai zobārstniecības praksē"
 ĀI-NMP Prasības neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes kontrolei
 ĀI-OVP “Prasības obligāto veselības pārbaužu kontrolei”
 ĀI-PS „Prasības stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju pieejamības kontrolei slimnīcā”
 ĀI-V “Prasības vakcinācijas izpildes kontrolei”
 ĀI-ZĀ „Prasības zobārstniecības iestādes kontrolei”
 ĀI-J "Prasības dzemdību, jaundzimušo intensīvas terapijas un jaundzimušo patoloģijas nodaļas kontrolei"
 ĀI-SAIb "Informatīvā veidlapa par veselības aprūpes organizāciju aprūpējamām personām bērnu sociālās aprūpes institūcijās"
 ĀI-SAIp "Informatīvā veidlapa par veselības aprūpes organizāciju aprūpējamām personām pieaugušo sociālās aprūpes institūcijās"
 Ārstniecības iestādes profils  Plānveida pārbaudē izmantoto tipveida lapu kodi
Daudzprofilu slimnīcas  ĀI-O; ĀI-H; ĀI-VP; ĀI-MI; ĀI-Z; ĀI-MDS; ĀI-PS; ĀI-V; ĀI-J
Specializētās slimnīcas ĀI-O; ĀI-H; ĀI-VP; ĀI-MI; ĀI-Z; ĀI-MDS; ĀI-PS; ĀI-V; ĀI-J
Aprūpes slimnīcas  ĀI-O; ĀI-H; ĀI-VP; ĀI-MI; ĀI-Z; ĀI-MDS; ĀI-PS; ĀI-V
Veselības centri ĀI-O; ĀI-H; ĀI-VP; ĀI-MI; ĀI-Z; ĀI-MD; ĀI-V; ĀI-OVP; ĀI-GJ, ĀI-ZA, ĀI-MDZ
Ārstu prakses  ĀI-O; ĀI-H; ĀI-VP; ĀI-MI; ĀI-Z; ĀI-MD; ĀI-V; ĀI-OVP; ĀI-GJ
Zobārstniecības kabineti  ĀI-O; ĀI-ZĀ ĀI-H; ĀI-VP; ĀI-MI; ĀI-Z; ĀI-MDZ
Ambulatorās rehabilitācijas iestādes ĀI-O; ĀI-H; ĀI-VP; ĀI-MI; ĀI-Z; ĀI-MD
Neatliekamās medicīniskā palīdzības iestādes ĀI-O; ĀI-H; ĀI-MI; ĀI-Z
Jaunreģistrējama ārstniecības iestāde* ĀI-O, ĀI-H, ĀI-VP, ĀI-Z
Sociālās aprūpes iestādes, kurā ir reģistrēta ārstniecības iestāde ĀI-SAI, ĀI-VP, ĀI-H
Sociālās aprūpes iestāde, kurā nav reģistrēta ārstniecības iestāde ĀI-SAIN

Atkarībā no ārstniecības iestādes darbības profila, pievieno citas nepieciešamās lapas.