Veselības inspekcija koordinē rutīnas skrīningu (preventīvu COVID-19 analīžu nodošanu) sociālās aprūpes iestāžu klientiem un darbiniekiem atbilstoši Veselības ministrijas noteiktajam algoritmam: https://www.spkc.gov.lv/lv/valsts-apmaksatas-covid-19-analizes

Saskaņā ar Ministru kabineta 9.jūnija 2020.gada noteikumiem Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”:

45.Covid-19 diagnostikai obligāto rutīnas skrīninga testu darba pienākumu veikšanai vai kolektīva apmeklēšanai, ja nav infekcijas slimības pazīmju (izņemot gadījumus, kad Covid-19 testa nepieciešamību ir noteikusi ārstniecības persona vai epidemiologs atbilstoši medicīniskām vai epidemioloģiskām indikācijām), var neveikt:

45.1. persona, kas vakcinēta pret Covid-19, sākot ar piecpadsmito dienu pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētām vai Pasaules Veselības organizācijas atzītām vakcīnām atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai vai sākot ar divdesmit otro dienu līdz deviņdesmitajai dienai pēc vakcīnas "Vaxzevria" pirmās devas saņemšanas. Šo personu pienākums ir nedēļas laikā pēc kontakta ar inficēto personu veikt Covid-19 testu un, ja tests ir pozitīvs, ievērot šo noteikumu 54. punktā minētos izolācijas nosacījumus;

45.1 2. persona, kura var dokumentāri pierādīt Covid-19 inficēšanās epizodi, sākot ar brīdi, kad ārsts ir pārtraucis personas izolāciju, līdz simt astoņdesmitajai dienai pēc parauga ņemšanas datuma, ar kuru laboratoriski tika apstiprināta Covid-19 infekcija, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS.

Sociālās aprupes centrs  seko skrīninga pakļauto personu veselības situācijai, proti, vai tā ir pārslimojusi COVID-19 un līdz ar to nav pakļauta skrīningam noteiktu laiku, vai arī cik tālu persona tikusi vakcinēšanās procesā.”

Rutīnas skrīninga un Slimību profilakses un kontroles centra pieteiktās testēšanas rezultāti sociālajās aprūpes iestādēs tiek publicēti Veselības inspekcijas tīmekļvietnē katru nedēļu.