Par papildu darbinieka ģimenes ārstu praksē reģistrāciju

Ģimenes ārstu praksēm papildu personāls bez medicīniskās izglītības, proti, klientu un pacientu reģistratori, reģistrējami kā ārstniecības atbalsta personas Ārstniecības personu un ārstniecības personu reģistrā. Šāda kārtība noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 21.05.2024. sēdē pieņemto informatīvo ziņojumu “Par primārās veselības aprūpes stiprināšanu”

Ģimenes ārsta praksei Veselības inspekcijā jāiesniedz:

  • informāciju par ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas nodarbinātību. Veidlapa Nr.9 Veselības inspekcijas tīmekļvietnē.
  • personas pašrocīgi parakstītu ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra uzskaites kartes oriģinālu. Veidlapa Nr.1 Veselības inspekcijas tīmekļvietnē;
  • personu apliecinoša dokumenta kopiju, izglītības dokumenta kopiju (dokumenta, kas apstiprina iegūtu vismaz vidējo izglītību*), ja nepieciešams, dokumenta par uzvārda maiņu kopiju;
  • personas pašrocīgi parakstītu apliecinājumu par licencētas profesionālās pilnveides izglītības programmas** apguvi pacientu datu aizsardzības jautājumos vismaz astoņu stundu apjomā divu mēnešu laikā kopš apliecinājuma iesniegšanas Veselības inspekcijā.

* Veselības inspekcija vērš uzmanību, ka Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumu Nr. 264 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām” 483.4. apakšpunkta atsevišķā grupā "3344 Medicīnas jomas sekretāri" ir noteikta nepieciešamā izglītība, tostarp, ārstniecības iestāžu klientu un pacientu reģistratora amatam, proti “484.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība”.

**Licencētu izglītības programmu pacientu datu aizsardzības jautājumos īsteno: Biznesa augstskola Turība, MC Alfa - mācību centrs, profesionālas tālākizglītības centrs "Mācību centrs LAIPA", "Apmācību centrs Magnetic Professional" profesionālās tālākizglītības centrs, Profesionālās tālākizglītības centrs "Personāls".

Dokumentus Veselības inspekcijā var iesniegt:

1) sūtot uz e-pastu vi@vi.gov.lv , parakstītus ar drošu elektronisko parakstu;

2) izmantojot e-adresi valsts pārvaldes pakalpojumu portālā http://www.latvija.lv;

3) sūtot pa pastu, adrese:  Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012;

4) ieliekot dokumentu pastkastītē, kas atrodas pie durvīm Klijānu ielā 7, Rīgā;

5) ierodoties klātienē Veselības inspekcijā Klijānu ielā 7, Rīgā

    Klientu pieņemšana: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 08.30 līdz 17.00, iepriekš nav jāpiesakās.