Izpildes termiņš darba dienās
Atkarībā no iesnieguma satura
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pakalpojums nodrošina iespēju fiziskām un juridiskām personām sagatavot un iesniegt elektronisku iesniegumu/atsauksmi/sūdzību Veselības inspekcijai e-adresē, izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv.

Svarīgi:

 1. Portālā Latvija.lv izveidot digitālo pastkastīti jeb personīgo e-adresi. Pamācība
 2. Izvēlēties iesnieguma tēmu.
 3. Izvēlēties iesnieguma tēmai atbilstošo veidlapu.
 4. Aizpildīt veidlapu un nospiest "Saglabāt".
 5. Ja nepieciešams, pievienot iesniegumam pielikumus un/vai izvērstāku ziņas tekstu.
 6. Pārbaudīt sagatavotā iesnieguma saturu un nospiest "Sūtīt".

Iesnieguma tēmas, kurām e-adresē pieejamas atbilstošas veidlapas: 

  Ja e-adresē gribat iesniegt cita veida iesniegumu/atsauksmi/sūdzību Veselības inspekcijai, izvēlieties atbilstošo veidlapu no e-adreses piedāvājuma.

  Par veselības aprūpes jomu:

  • "Veselības aprūpe".

  Par sabiedrības veselības jomu:

  • "Dzeramā ūdens un peldvietu ūdens kvalitāte, troksnis",
  • "Higiēnas prasību ievērošana",
  • "Ķīmiskās vielas/maisījumi, kosmētikas līdzekļu tirdzniecība".

  Par farmācijas jomu:

  • "Aizdomas par viltotām un nekvalitatīvām zālēm",
  • "Neatbilstoša zāļu cena",
  • "Zāļu atsaukšana",
  • "Zāļu izplatīšana aptiekās/vairumtirdzniecībā",
  • "Zāļu reklāma".

  Ja neviena no piedāvātajām veidlapām neatbilst jūsu vajadzībām, e-adresē izvēlieties un aizpildiet veidlapu "Brīvas formas iesniegums".

  Ja nepieciešams, iesniegumam/atsauksmei/sūdzībai var pievienot pielikumus.


  Pakalpojuma lietošanas nosacījumi, ierobežojumi un ieteikumi:

  1. Pārliecinieties, vai personalizētā e-adrese ir aktivizēta! Plašāka informācija par e-adresi pieejama šeit
  2. Lai nepazaudētu veidlapā ievadīto informāciju, neaizmirstiet nospiest izvēlni "Saglabāt"!
  3. Lai nosūtītu sagatavoto iesniegumu Veselības inspekcijai, neaizmirstiet nospiest izvēlni "Sūtīt"!
  4. Par to, vai iesniegums nosūtīts adresātam, var pārliecināties personalizētās e-adreses izvēlnē "Nosūtītie".

  Visi Veselības inspekcijas pakalpojumi pieejami šeit

  Saņemt pakalpojumu