Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
Atkarībā no iesnieguma satura
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

E-pakalpojums nodrošina iespēju fiziskām un juridiskām personām sagatavot un iesniegt Veselības inspekcijai elektronisku iesniegumu vai atsauksmi, izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.

Svarīgi:

1. Izvēlies Iesnieguma tēmu;

2. Lejuplādē  veidlapu;

3. Aizpildi veidlapu;

4. Aizpildīto veidlapu iesniedz izmantojot portālu Latvija.lv, e-adresi, e-pastu vi@vi.gov.lv

Iesnieguma tēmas: 

          veidlapas:

iesniedz šeit 

 


E-pakalpojuma lietošanas nosacījumi, ierobežojumi un ieteikumi:

  1. pielikumā pievienotā dokumenta izmērs nedrīkst pārsniegt 3MB. Pretējā gadījumā e-pakalpojumu nebūs iespējams izpildīt
  2. izvēloties atbildi saņemt "Elektroniski portālā", pārliecinieties, vai ir aktivizēta E-adrese. Plašāka informācija par E-adresi ir pieejama šeit
  3. lai pārliecinātos par e-pakalpojuma veiksmīgu izpildi, pēdējā e-pakalpojuma izpildes solī sagaidiet apstiprinājumu, ka informācija ir iesniegta Veselības inspekcijā.