Saraksts ar ārstniecības iestādēm, kas sniedz veselības aprūpes eksporta (veselības tūrisma) pakalpojumus:

Iesniegums "Par saskaņojumu ārstēšanas pakalpojuma saņemšanai veselības tūrisma ietvaros":

Ārstniecības iestādes, kas vēlas piedāvāt ārstniecības pakalpojumus ārvalstu pacientiem (t.s. medicīnas tūrisms) nepieciešams aizpildīt iesniegumu:

Kas jānorāda iesniegumā?

Iesniegumā jānorāda:

  • piedāvātie ārstnieciskie pakalpojumi, norādot vietu (adresi/es) kur piedāvātos pakalpojumus varēs saņemt,
  • ailē ārstniecības iestādes struktūrvienības, kurās tiks sniegts pakalpojums,  jānorāda Ārstniecības iestāžu reģistrā reģistrēti kabineti vai nodaļas.

iesniegumā jānorāda

Visām iesniegumā minētām struktūrvienībām jābūt reģistrētām reģistrā un jābūt iesniegtam Paziņojumam par atbilstību obligātajām prasībām

Iesniegums jānosūta uz e pasta adresi vi@vi.gov.lv

Vēršam uzmanību!

Medicīnas tūrisma pakalpojumu sniedzēju sarakstā tiek iekļautas ārstniecības iestādes, kas ir reģistrētas ārstniecības iestāžu reģistrā vismaz 3 gadus.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 15. februāra noteikumiem Nr.127 “ Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" no 2022.gada 16.februāra ir atceltas Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai168.7 un 168.8. apakšpunktā noteiktās prasības. Proti, no 2022.gada 16.februāra ārstniecības iestādēm ārzemju pacientiem ārstēšanas pakalpojuma sniegšana veselības tūrisma ietvaros nav jāsaskaņo ar Veselības inspekciju. Ārstēšanas pakalpojumi veselības tūrisma ietvaros sniedzami, ievērojot tiesību aktos noteiktās epidemioloģiskās prasības.

Ja ārstniecības iestādē pēdējo 3 gadu laikā ir bijusi veikta Veselības inspekcijas pārbaude, lēmums par  iestādes iekļaušanu ārstniecības iestāžu sarakstā, kuras sniedz medicīnas tūrisma pakalpojumus, tiks pieņemts nedēļas laikā.

Savukārt, ja Veselības inspekcijas pārbaude ārstniecības iestādē nav bijusi pēdējo 3 gadu laikā, tā tiks veikta pēc iesnieguma saņemšanas, un lēmumu par ārstniecības iestādes  iekļaušanu sarakstā pieņems 2 mēnešu laikā.

Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt 67081659 vai sazināties ar Veselības inspekciju pa e-pastu vi@vi.gov.lv.

Reģistru nodaļa

vi [at] vi.gov.lv