Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis!

Veselības inspekcija līdz 12. decembrim apkopo savu klientu pieredzi par inspekcijas sniegtajiem valsts pārvaldes pakalpojumiem. Mums ir svarīgi, lai pakalpojumi tiek sniegti kvalitatīvi un ērti pieejamā formātā. Jūsu sniegtais viedoklis ļaus uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti!

Anketas aizpildīšana aizņems aptuveni 4 minūtes. Aptauju aicinām aizpildīt šeit.

Aptauja ir pieejama arī papīra formātā Inspekcijas centrālajā birojā Klijānu ielā 7, Rīgā.

Aptauja ir anonīma. Datus pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai izmantosim tikai apkopotā veidā un tie tiks publiskoti Veselības inspekcijas tīmekļvietnē.

Aptauja tiek veikta atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumiem  Nr. 399 "Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība".

Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis!

Mēs vēlamies uzlabot Veselības inspekcijas klientu apkalpošanu, tādēļ aicinām aizpildīt aptauju un paust savu pieredzi komunikācijā ar inspekcijas darbiniekiem. Aptauju aicinām aizpildīt šeit. Labprāt uzklausīsim arī Jūsu priekšlikumus.