Sabiedrības veselība
Tie, kas savu darbību ir jau reģistrējuši, atkārtoti paziņot par darbības uzsākšanu nav nepieciešams!

Informējam, ka tiem skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem, kas reģistrējušies* Veselības inspekcijas skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēju sarakstā, atkārtoti nav jāpaziņo par savu darbības atsākšanu!

 • Ja ir mainījusies reģistrā norādītā informācija, piemēram, cita adrese, par to informē Veselības inspekciju, rakstot e - pastu brīvā formā un nosūtot uz vi@vi.gov.lv

 

* Veselības inspekcija paskaidro, ka vārds „reģistrēt” tiek lietots sabiedrībā, taču saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr.693 „Kārtība, kādā skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniedzēji paziņo par saimnieciskās darbības uzsākšanu” šī darbība oficiāli tiek saukta par „paziņošanu”.

Tāpat par savu darbību nav jāpaziņo tiem, kas kā darba ņēmēji strādā ar darba līgumu un neveic individuālu saimniecisko darbību!
 • Lūdzam neiesūtīt vienu iesniegumu vairākkārt pat tad, ja pašam uzreiz neizdodas sevi atrast Veselības inspekcijas sarakstā - tas mākslīgi palielina iesniegumu apjomu, tā rezultātā paildzinot iesniegumu izskatīšanas laiku!
 • Reģistrācijas procesā pārliecinies, ka visa nepieciešamā informācija iesnieguma veidlapā ir precīzi norādīta (adrese, telefons, e-pasts), lai nepagarinātu iesnieguma apstrādes laiku un nepieciešamības gadījumā Veselības inspekcijas darbiniekam būtu iespējams ar jums sazināties.
 • Vidēji iesniegumu apstrādes un reģistrācijas laiks ir līdz divām nedēļām.
 • Publiski pieejamais skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēju saraksts šobrīd tiek aktualizēts 2x mēnesī

Skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēju saraksts 

 • Izvēlies fizisko vai juridisko personu tabulu
 • Ctr + F (find)
 • ievadi vārdu, uzņēmuma nosaukumu vai citu identifikatoru
 • ja atrodi sevi vai uzņēmumu tabulā un visa norādītā informācija ir korekta, tad esi reģistrēts skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Tālākas darbības nav jāveic.
 • ja neatrodi sevi vai uzņēmumu tabulā, turpini ar 2. soli

- Obligāti aizpildi visu norādīto informāciju, arī kontaktinformāciju, lai nepieciešamības gadījumā speciālists var ar Jums sazināties.

Par savu darbību nav jāpaziņo tiem skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem, kuri strādā uz darba līguma pamata un neveic saimniecisko darbību (t.i., nav reģistrēti VID). Papildus informācija šeit

 • aizpildīto veidlapu nosūti Veselības inspekcijai:
 1. elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu „Iesniegums Veselības inspekcijai
 2. elektroniski, uz e-pasta adresi vi@vi.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu
 3. pa pastu uz adresi Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
 4. ievietojot pie Veselības inspekcijas galvenās ieejas novietotajā pasta kastītē, Rīgā, Klijānu ielā 7

Reģistrācijas process aizņem līdz divām nedēļām.

Ja būs nepieciešams precizēt  iesniegumā/ veidlapā norādīto informāciju, ar Jums sazināsies Veselības inspekcijas speciālists.

 

Pēc aptuveni 2 nedēļām vēlreiz pārliecinies, ka sniegtā informācija ir ievadīta skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

Veselības inspekcija nepieciešamo informāciju nodos Valsts ieņēmumu dienestam.