Statuss:
Īstenošanā
VK NAP un ERAF logo

Par projektu

Tīmekļvietņu vienotā platforma piedāvā pēc vienotiem principiem veidotas, mūsdienīgas un ērti lietojamas valsts iestāžu un pašvaldību mājaslapas.

Projekta mērķi:

  1. Līdz 2020. gada beigām radīt vienotu, centralizētu valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietņu pārvaldības platformu, kas sniedz priekšnoteikumus publiski radītas informācijas vienkāršākai un saprotamākai pieejamībai sabiedrībai.
  2. Uzlabot iestāžu tīmekļvietņu piekļūstamību, īstenojot Direktīvas 2016/2102 prasības un tādējādi nodrošinot tīmekļvietņu pieejamību visām sabiedrības grupām, ieskaitot personas ar invaliditāti.
  3. Nodrošināt efektīvu resursu izlietojumu valsts un pašvaldības iestāžu tīmekļvietņu pārvaldībā, izmantojot vienotu tīmekļvietņu satura vadības sistēmu un centralizētu tehnisko atbalstu un uzturēšanu, kā arī decentralizētu satura veidošanu un administrēšanu.

Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas darbībā:

  • Valsts kanceleja vada projektu, ir platformas pārzinis, atbild par tās kvalitātes kontroli, lietojamības testēšanu, izmaiņu un attīstības plānošanu;
  • Valsts reģionālās attīstības aģentūra nodrošina platformas tehnoloģisko uzturēšanu, sniedz konsultatīvo un tehnoloģisko atbalstu datu importa un migrācijas veikšanai, lietotāju atbalstu, platformas līmeņa problēmu un incidentu risināšanu, kā arī drošības prasību izpildi;
  • Kultūras informācijas sistēmu centrs nodrošina valsts pārvaldes mašīntulkošanas servisa un virtuālā asistenta integrāciju platformā;
  • Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs ir platformas tehnisko resursu turētājs, nodrošinot infrastruktūras tehnisko izmitināšanu loģiski vienotajā datu centrā.

Projekts tika uzsākts ar 13 pilotiestādēm, to vidū arī Veselības inspekcija, kuras sniedza savus priekšlikumus dizaina veidošanā, izvirzīto biznesa un tehniskajā specifikācijā paredzēto prasību īstenošanā un testēšanā. Pilotiestāžu tīmekļvietnes pirmās no 2020. gada jūlija ir pieejamas satura lietotajiem.

Projekta budžets ir 2 miljoni eiro. 85 % jeb 1,7 miljoni eiro tiek segti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma.

Projekta uzturēšanas izmaksas desmit gadu periodā pēc tā ieviešanas tiek lēstas 1 705 580 eiro apmērā. Kopā ar projekta realizācijas budžetu tas veido 3 705 580 eiro lielas kopējās izmaksas. Projekta ietvaros veiktās procesu optimizācijas rezultātā prognozētie ietaupījumi pārsniegs projekta kopējās izmaksas, desmit gadu laikā sniedzot 3 106 820 eiro lielo sociālekonomisko ieguvumu.

Projekta numurs: 2.2.1.1/17/I/016
Projekta īstenošanas laiks: 05.01.2018.–04.01.2021.

Plašāka informācija par Projektu pieejama Valsts kancelejas tīmekļvietnē.