Statuss:
Īstenošanā
Latvijā notiek Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma” (turpmāk - Projekts) īstenošana. Projektu vada Valsts kanceleja, kas būs Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās…
Statuss:
Īstenošanā
No 2017.gada decembra visā Eiropā ir uzsākts Eiropas Komisijas Veselības programmas projekts „Vienotā rīcība tabakas kontrolei” („Joint Action on Tobacco Control”) (turpmāk - Projekts), kura īstenošana ilgs līdz 2020.gada beigām. Projekta mērķis ir…
Statuss:
Īstenošanā
Latvijā no 2016.gada novembra ir uzsākta Eiropas Sociālā fonda projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi”  (turpmāk – Projekts) īstenošana. Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību…
Statuss:
Īstenošanā
Latvijā 2014. gada novembrī tika uzsākta Eiropas Sociālā fonda projekta "Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros" (turpmāk – Projekts) īstenošana. Projekta…
Statuss:
Noslēdzies
Veselības inspekcija (turpmāk - Inspekcija) laika posmā no 2013. gada oktobra līdz 2015. gada novembrim kā Sadarbības partneris piedalījās Nacionālā veselības dienesta Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „E-veselības integrētās informācijas…