Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

E-pakalpojums nodrošina iespēju elektroniski iegūt informāciju par veiktajām Veselības inspekcijas kontrolēm uzraudzībā esošajos objektos. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.

Pakalpojums var saņemt:

  • uzraudzībā esošo objektu atbildīgā persona
  • citi lietotāji, kuriem Veselības inspekcija ir piešķīrusi papildu tiesības skatīt informāciju par konkrēto objektu

Saņemt pakalpojumu