Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai

Veselības inspekcija

vi [at] vi.gov.lv
Klijānu iela 7, Rīga, LV–1012

Klientu apkalpošanas tālruņu darba laiks

 • Pirmdiena 8.30 - 12.30, 13.00 – 17.00
 • Otrdiena 8.30 - 12.30, 13.00 – 17.00
 • Trešdiena 8.30 - 12.30, 13.00 – 17.00
 • Ceturtdiena 8.30 - 12.30, 13.00 – 17.00
 • Piektdiena 8.30 - 12.30, 13.00 – 17.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Kurzemes kontroles nodaļa, Kuldīga

kurzeme [at] vi.gov.lv
Pilsētas laukums 4, Kuldīga, LV-3301

Biroja darba laiki

 • Pirmdiena 8.30-12.30, 13.00-17.00
 • Otrdiena 8.30-12.30, 13.00-17.00
 • Trešdiena 8.30-12.30, 13.00-17.00
 • Ceturtdiena 8.30-12.30, 13.00-17.00
 • Piektdiena 8.30-12.30, 13.00-17.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Apmeklētāju pieņemšanas laiki

 • Pirmdiena 13.00-17.00
 • Otrdiena Slēgts
 • Trešdiena Slēgts
 • Ceturtdiena 8.30-12.30, 10.00-15.00*
 • Piektdiena Slēgts
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Latgales kontroles nodaļa, Daugavpils

latgale [at] vi.gov.lv
8. Novembra iela 105, Daugavpils, LV-5404

Biroja darba laiki

 • Pirmdiena 8.30-12.30, 13.00-17.00
 • Otrdiena 8.30-12.30, 13.00-17.00
 • Trešdiena 8.30-12.30, 13.00-17.00
 • Ceturtdiena 8.30-12.30, 13.00-17.00
 • Piektdiena 8.30-12.30, 13.00-17.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Apmekletāju pieņemšanas laiki

 • Pirmdiena 14.00-17.00
 • Otrdiena Slēgts
 • Trešdiena 9.00-12.00
 • Ceturtdiena Slēgts
 • Piektdiena Slēgts
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Vidzemes kontroles nodaļa, Valmiera

vidzeme [at] vi.gov.lv
L.Paegles iela 9, Valmiera, LV-4201

Biroja darba laiki

 • Pirmdiena 8.30-12.30, 13.00-17.00
 • Otrdiena 8.30-12.30, 13.00-17.00
 • Trešdiena 8.30-12.30, 13.00-17.00
 • Ceturtdiena 8.30-12.30, 13.00-17.00
 • Piektdiena 8.30-12.30, 13.00-17.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Apmeklētāju pieņemšanas laiki

 • Pirmdiena 8.30-12.30, 13.00-17.00
 • Otrdiena 8.30-12.30, 13.00-17.00
 • Trešdiena 8.30-12.30, 13.00-17.00
 • Ceturtdiena 8.30-12.30, 13.00-17.00
 • Piektdiena 8.30-12.30, 13.00-17.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Zemgales kontroles nodaļa, Jelgava

zemgale [at] vi.gov.lv
Krišjāņa Barona iela 40a, Jelgava, LV-3001

Biroja darba laiks

 • Pirmdiena 8.30-12.30, 13.00-17.00
 • Otrdiena 8.30-12.30, 13.00-17.00
 • Trešdiena 8.30-12.30, 13.00-17.00
 • Ceturtdiena 8.30-12.30, 13.00-17.00
 • Piektdiena 8.30-12.30, 13.00-17.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Apmeklētāju pieņemšanas laiks

 • Pirmdiena 13.00-17.00
 • Otrdiena Slēgts
 • Trešdiena Slēgts
 • Ceturtdiena Slēgts
 • Piektdiena Slēgts
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Lai izvērtētu pakalpojuma sniegšanas vietas atbilstību higiēnas prasībām, Veselības inspekcijas speciālisti veic novērtējumu. Pieteikumu var iesniegt arī brīvprātīgi par jebkuru objektu (būvi), tad tiek piemērota maksa atbilstoši Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādim. Prasība obligāta bērnu nometnēm un izglītības iestādēm pirms to reģistrācijas, kā arī bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem. Bērnu nometnes, izglītības iestādes pārstāvis vai bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējs iesniedz Veselības inspekcijā pieteikumu atzinumam par objekta gatavību darbības uzsākšanai/turpināšanai. Veselības inspekcijas speciālists veic objekta higiēnisko novērtēšanu uz vietas. Rezultātā tiek sagatavots atzinums.

1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana

Veselības inspekcijā jāiesniedz:
1. Pieteikums;
2. Īpašuma apliecinošie dokumenti vai nomas līgums;
3. Telpu inventarizācijas plāna kopija vai iekārtotā objekta tehnoloģiskā shēma;
4. Skaidrojošais raksts par objektu - objekta nosaukums, darba profils, pakalpojumi.
Pakalpojums  –  „Atzinuma par objekta gatavību darbības uzsākšanai/ turpināšanai” saņemšana ir maksas pakalpojums, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem „Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis”, objektiem, kam normatīvajos aktos nav noteiktas higiēnas prasības (pakalpojums nav obligāts saskaņā ar normatīvajiem aktiem un tiek sniegts pēc objekta īpašnieka brīvprātīga pieprasījuma, izņemot attiecībā uz 4.7. apakšpunktā minētajiem objektiem).

! Ja pieteikums atzinuma sagtavošanai tiek iesniegts par nometnes darbības uzsākšanu, dokumenti iesniedzami portālā www.nometnes.gov.lv
Ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti tiek iesniegts elektroniski, portālā www.latvija.lv jāizvēlas un jāveic e-pakalpojums "Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai".

2. solis / Pakalpojuma saņemšana

Pakalpojumu - sagatavotu atzinumu - klients saņem atbilstoši norādītajai izvēlei pieteikumā:
- elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu;
- pa pastu;
- klātienē.

Apmaksa: maksājumu karte (latvija.lv), priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)

Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena ar PVN
  Higiēnas prasību ievērošanas novērtēšana objektiem, kam normatīvajos aktos nav noteiktas higiēnas prasības
ražošanas uzņēmumam Atzinums 61,87 EUR
tirdzniecības uzņēmumam Atzinums 69,58 EUR
šahtveida akai Atzinums 24,41 EUR
dzīvojamai mājai, dzīvoklim Atzinums 22,98 EUR
  citam objektam
ar platību līdz 250 m2 Atzinums 49,83 EUR
ar platību vairāk nekā 250 m2 Atzinums 55,58 EUR
inženiertehniskai būvei Atzinums 59,31 EUR
  bērnu nometnēm (Jaunsardzes un informācijas centra rīkotajām nometnēm atzinumu sniedz bez maksas)
dienas nometnei ar dalībnieku skaitu līdz 20 Atzinums 31,96 EUR
dienas nometnei ar dalībnieku skaitu vairāk par 20 Atzinums 36,12 EUR
diennakts nometnei ar dalībnieku skaitu līdz 20 Atzinums 40,27 EUR
diennakts nometnei ar dalībnieku skaitu vairāk par 20 Atzinums 44,44 EUR
Transporta nodrošinājums higiēniskās novērtēšanas pakalpojumu sniegšanā Kilometrs 0,41 EUR

Pārsūdzības iespējas (administratīvais process) - nav.

Normatīvie akti:

Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 387; 2015.08.01.)

Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu
(Ministru kabinets; noteikumi; 890; 2014.01.01.)

Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 981; 2009.09.05.)

Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis
(Ministru kabinets; noteikumi; 675; 2014.01.01.)

Saņemt pakalpojumu