Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Atzinuma sagatavošana par objekta (būves) gatavību ekspluatācijai

Veselības inspekcija

vi [at] vi.gov.lv
Klijānu iela 7, Rīga, LV–1012

Klientu apkalpošanas tālruņu darba laiks

 • Pirmdiena 8.30 - 12.30, 13.00 – 17.00
 • Otrdiena 8.30 - 12.30, 13.00 – 17.00
 • Trešdiena 8.30 - 12.30, 13.00 – 17.00
 • Ceturtdiena 8.30 - 12.30, 13.00 – 17.00
 • Piektdiena 8.30 - 12.30, 13.00 – 17.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Kurzemes kontroles nodaļa, Kuldīga

kurzeme [at] vi.gov.lv
Pilsētas laukums 4, Kuldīga, LV-3301

Biroja darba laiki

 • Pirmdiena 8.30-12.30, 13.00-17.00
 • Otrdiena 8.30-12.30, 13.00-17.00
 • Trešdiena 8.30-12.30, 13.00-17.00
 • Ceturtdiena 8.30-12.30, 13.00-17.00
 • Piektdiena 8.30-12.30, 13.00-17.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Apmeklētāju pieņemšanas laiki

 • Pirmdiena 13.00-17.00
 • Otrdiena Slēgts
 • Trešdiena Slēgts
 • Ceturtdiena 8.30-12.30, 10.00-15.00*
 • Piektdiena Slēgts
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Latgales kontroles nodaļa, Daugavpils

latgale [at] vi.gov.lv
8. Novembra iela 105, Daugavpils, LV-5404

Biroja darba laiki

 • Pirmdiena 8.30-12.30, 13.00-17.00
 • Otrdiena 8.30-12.30, 13.00-17.00
 • Trešdiena 8.30-12.30, 13.00-17.00
 • Ceturtdiena 8.30-12.30, 13.00-17.00
 • Piektdiena 8.30-12.30, 13.00-17.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Apmekletāju pieņemšanas laiki

 • Pirmdiena 14.00-17.00
 • Otrdiena Slēgts
 • Trešdiena 9.00-12.00
 • Ceturtdiena Slēgts
 • Piektdiena Slēgts
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Vidzemes kontroles nodaļa, Valmiera

vidzeme [at] vi.gov.lv
L.Paegles iela 9, Valmiera, LV-4201

Biroja darba laiki

 • Pirmdiena 8.30-12.30, 13.00-17.00
 • Otrdiena 8.30-12.30, 13.00-17.00
 • Trešdiena 8.30-12.30, 13.00-17.00
 • Ceturtdiena 8.30-12.30, 13.00-17.00
 • Piektdiena 8.30-12.30, 13.00-17.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Apmeklētāju pieņemšanas laiki

 • Pirmdiena 8.30-12.30, 13.00-17.00
 • Otrdiena 8.30-12.30, 13.00-17.00
 • Trešdiena 8.30-12.30, 13.00-17.00
 • Ceturtdiena 8.30-12.30, 13.00-17.00
 • Piektdiena 8.30-12.30, 13.00-17.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Zemgales kontroles nodaļa, Jelgava

zemgale [at] vi.gov.lv
Krišjāņa Barona iela 40a, Jelgava, LV-3001

Biroja darba laiks

 • Pirmdiena 8.30-12.30, 13.00-17.00
 • Otrdiena 8.30-12.30, 13.00-17.00
 • Trešdiena 8.30-12.30, 13.00-17.00
 • Ceturtdiena 8.30-12.30, 13.00-17.00
 • Piektdiena 8.30-12.30, 13.00-17.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Apmeklētāju pieņemšanas laiks

 • Pirmdiena 13.00-17.00
 • Otrdiena Slēgts
 • Trešdiena Slēgts
 • Ceturtdiena Slēgts
 • Piektdiena Slēgts
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Lai izvērtētu ēku atbilstību higiēnas prasībām un tādējādi mazinātu risku sabiedrības veselībai uzturoties jaunbūvētajās ēkās, tiek veikts Veselības inspekcijas novērtējums un sagatavots atzinums. Ja tiek nodota ekpluatācijā otrās un trešās grupas ēka vai tās daļa (otrās grupas ēkas vai tās daļai, ja ēkai ir izvirzītas obligātās higiēnas prasības), ir nepieciešams Veselības inspekcijas atzinums par objekta gatavību ekspluatācijai. Uzņēmējs iesniedz Veselības inspekcijā pieteikumu atzinumam par objektu gatavību ekspluatācijai. Veselības inspekcijas speciālists veic objekta higiēnisko novērtēšanu uz vietas. Rezultātā, pēc rēķina apmaksas, tiek sagatavots atzinums par objekta/būves gatavību ekspluatācijai.

Procesa Apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Klients sniedz dokumentus Veselības inspekcijā. Pieteikuma paraugs atrodas Veselības inspekcijas tīmekļa vietnē www.vi.gov.lv. Pieteikumu var aizpildīt arī uz vietas.
  Portālā www.latvija.lv jāizvēlas un jāveic e-pakalpojums "Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai".

  Jāiesniedz:
  1. Pieteikums;
  2. Būvprojekts;
  3. Segto darbu akti (ūdensvadu, kanalizācijas un gāzes sistēmu projektiem);

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena ar PVN
     
Atzinuma sagatavošana par objekta (būves) gatavību ekspluatācijai sabiedriski nozīmīgām būvēm
daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamam namam Atzinums 114,73 EUR
publiskai ēkai, ražošanas objektam  
ar platību no 1001 m2 līdz 5000 m2 Atzinums 79,94 EUR
ar platību no 5001 m2 līdz 10 000 m2 Atzinums 140,99 EUR
ar platību vairāk nekā 10 000 m2 Atzinums 169,15 EUR
inženierbūvei un komunikāciju tīklam  
autostāvvietai līdz 100 automašīnām Atzinums 79,85 EUR
autostāvvietai līdz 300 automašīnām Atzinums 110,39 EUR
autostāvvietai vairāk nekā 300 automašīnām Atzinums 176,76 EUR
angāram, noliktavai, īslaicīgas lietošanas būvei Atzinums 59,49 EUR
ceļu inženierkomunikācijai Atzinums 59,19 EUR
citam objektam, ja pašvaldība to ir noteikusi kā sabiedriski nozīmīgu būvi attiecīgajā teritorijā Atzinums 52,67 EUR
     
Objektam, kam ir Veselības inspekcijas izsniegts higiēnas uzdevums projektēšanai vai nosacījumi higiēnas prasību ievērošanai (īpašie noteikumi)
vienģimenes mājai, vasarnīcai, zemnieku saimniecībai  
ar platību līdz 200 m2 Atzinums 56,40 EUR
ar platību vairāk nekā 200 m2 Atzinums 67,42 EUR
daudzdzīvokļu mājai Atzinums 114,73 EUR
publiskai ēkai, ražošanas objektam  
ar platību līdz 500 m2 Atzinums 58,24 EUR
ar platību no 501 m2 līdz 1 000 m2 Atzinums 79,94 EUR
ar platību no 1 001 m2 līdz 5 000 m2 Atzinums 94,01 EUR
ar platību no 5001 m2 līdz 10 000 m2 Atzinums 140,99 EUR
ar platību vairāk nekā 10 000 m2 Atzinums 169,15 EUR
inženierbūvei un komunikāciju tīklam  
autostāvvietai līdz 100 automašīnām Atzinums 79,85 EUR
autostāvvietai līdz 300 automašīnām Atzinums 110,39 EUR
autostāvvietai vairāk nekā 300 automašīnām Atzinums 176,76 EUR
angāram, noliktavai, īslaicīgas lietošanas būvei Atzinums 59,49 EUR
ceļu inženierkomunikācijai Atzinums 59,19 EUR
ūdensvadu un kanalizācijas tīklam un būvei Atzinums 52,67 EUR
citam objektam (piemēram, uztveršanas un pārraidīšanas antenai, radaram) Atzinums 51,34 EUR
     
Transporta nodrošinājums higiēniskās novērtēšanas pakalpojumu sniegšanā Kilometrs 0,41 EUR

Pārsūdzības iespējas (administratīvais process) - nav.

Normatīvie akti

Ēku būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 529; 2014.10.01.)

Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis
(Ministru kabinets; noteikumi; 675; 2014.01.01.)

Saņemt pakalpojumu