Informācija ārstniecības iestādēm, kas vēlas piedāvāt ārstniecības pakalpojumus ārvalstu pacientiem

Ārstniecības iestādēm, kas vēlas piedāvāt ārstniecības pakalpojumus ārvalstu pacientiem (t.s. medicīnas tūrisms), nepieciešams aizpildīt iesniegumu (elektroniski pieejams šeit). Iesniegumā kā ārstniecības iestādes struktūrvienības, kurās tiks piedāvāts pakalpojums, jānorāda Ārstniecības iestāžu reģistrā reģistrēti kabineti vai nodaļas.

Veselības inspekcija vērš uzmanību, ka medicīnas tūrisma pakalpojumu sniedzēju sarakstā tiek iekļautas ārstniecības iestādes, kas ir reģistrētas ārstniecības iestāžu reģistrā vismaz 3 gadus.

Iesniegumā ārstniecības iestādēm ir jānorāda piedāvātie ārstnieciskie pakalpojumi, norādot vietu (adresi/es) kur piedāvātos pakalpojumus varēs saņemt, kā arī jānorāda kurās no reģistrētajām ārstniecības iestādes struktūrvienībām (kabinetiem/nodaļām) piedāvātie pakalpojumi tiks sniegti. Svarīgi, ka visas iesniegumā minētās struktūrvienības reģistrētas reģistrā un ir iesniegts Paziņojums par atbilstību obligātajām prasībām. Iesniegums jānosūta uz adresi vi@vi.gov.lv.

Ja ārstniecības iestādē pēdējo 3 gadu laikā ir bijusi veikta Veselības inspekcijas pārbaude, lēmums par  iestādes iekļaušanu ārstniecības iestāžu sarakstā, kuras sniedz medicīnas tūrisma pakalpojumus, tiks pieņemts nedēļas laikā.

Savukārt, ja Veselības inspekcijas pārbaude ārstniecības iestādē nav bijusi pēdējo 3 gadu laikā, tā tiks veikta pēc iesnieguma saņemšanas, un lēmumu par ārstniecības iestādes  iekļaušanu sarakstā pieņems 2 mēnešu laikā.

Ārstniecības iestāžu, kuras sniedz medicīnas tūrisma pakalpojumus, saraksts ir pieejams Veselības inspekcijas mājaslapas sadaļā Veselības aprūpe/ Medicīnas tūrisms.

Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt 67081659 vai sazināties ar Veselības inspekciju pa e-pastu vi@vi.gov.lv.