Informācija Brīdinājumi COVID-19
Koronavirus tests

Šobrīd ļoti plaši tiek izplatīti piedāvājumi iegādāties Covid-19 eksprestestus, solot iespēju 15 minūšu laikā izslēgt bažas par inficēšanos ar Covid-19 izraisītāju.

Informējam, ka šie testi nosaka antivielas pret Covid-19 izraisītāju IgM/IgG atšķirībā no Covid-19 izmeklēšanas algoritmā paredzētajām laboratorajām metodēm, kas nosaka vīrusa RNS. 

Covid-19 gadījumā vīrusa specifiskās antivielas, piemēram IgM ir iespēja noteikt ar laboratorajām metodēm tikai sākot no trešās - piektās slimības dienas.

Ņemot vērā minēto, izmantojot Covid-19 antivielu eksprestestus slimības noteikšanai ir sagaidāms, ka rezultāts nebūs precīzs. Īpaši augsts risks ir gadījumos, ja cilvēks jau ir inficējies, bet antivielas cilvēka organismā vēl nebūs nosakāmas. Šādā gadījumā, ņemot vērā eksprestesta piedāvājumā pausto informāciju, cilvēkam var rasties maldīgs priekštats, ka viņš nav inficējies.

Ir jāņem vērā, ka nav zinātnisku pamatojumu, ka šāda eksprestesta veikšana pēc iespējamas saskares ar Covid-19 pacientu vai atgriešanās no teritorijas ar augstu Covid-19 izplatību varētu pilnībā izslēgt bažas par saslimšanu ar  Covid-19.

Ņemot vērā minētos apsvērumus Inspekcija sadarbībā ar Veselības ministriju nerekomendē minētos eksprestestus, lai novērstu bažas par inficēšanos ar Covid-19 ierosinātāju.