COVID-19 Informācija

Lai nodrošinātu vienotu aktuālo ierobežojumu informācijas apriti un veiktu COVID-19 infekcijas skarto personu uzraudzību Veselības inspekcijas darbinieki  telefoniski sazinās ar COVID-19 inficētajām personām un kontaktpersonām. Saziņas mērķis  ir aizsargāt personas un sabiedrības veselību, pārliecināties, ka:

  1. persona ir informēta par tai noteikto statusu un ar to saistītajiem ierobežojumiem;
  2. persona ievēro tai noteiktos ierobežojumus;
  3. personai notiek atbilstoša sadarbība ar ārstējošo ārstu.

Sarunas laikā Inspekcijas darbinieks informē personu par tai noteikto statusu un ar to saistītajiem ierobežojumiem, dara zināmu turpmāko saziņas kārtību ar personas ģimenes ārstu, epidemiologu un nepieciešamības gadījumā arī pašvaldības sociālo dienestu. Zvana laikā, kas uzraudzības ietvaros tiek veikts orientējoši 4-5 dienu laikā pēc tam, kad labaratoriski konstatēta personas inficēšanās ar COVID-19, tiek uzdoti arī jautājumi par ierobežojumu ievērošanu, kā arī par sadarbību ar ārstējošo ārstu.  


Uzmanību! Sarunas laikā Veselības inspekcijas darbinieks nekādā gadījumā neuzdos jautājumus, kas skar personas materiālo stāvokli, piemēram: uzkrājumu apmēru, skaidrā naudā uzglabāto naudas summu, bankas konta numuru, piekļuves datus bankas kontiem vai citu informāciju, kas nav saistīta ar COVID-19 infekcijas jautājumiem.


Ja persona atsakās sadarboties, sniegt informāciju, Veselības inspekcijai, atbilstoši normatīvo aktu regulējumam, ir tiesības Covid-19 inficēto personu un kontaktpersonu uzraudzībā piesaistīt Valsts policiju.

Veselības inspekcija vērš uzmanību, ka COVID-19 kontaktpersonām, pirms uzturēšanās vietas atstāšanas, lai dotos uz savu mītnes zemi, vai mainot uzturēšanās vietu, jāinformē Veselības inspekcija.

Kā informēt Veselības inspekciju par uzturēšanās vietas maiņu?

  1. Nosūtot iesniegumu uz e-pasta adresi covid@vi.gov.lv, pielikumā pievienojot aizpildītu iesniegumu un personu apliecinoša dokumenta attēlu;
  2. Iesniedzot iesniegumu valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv;
  3. Piezvanot Veselības inspekcijai uz tālruņa numuriem 28639057, 28616873, nosaucot vārdu, uzvārdu un personas kodu, esošo uzturēšanās vietu un plānoto uzturēšanās vietu. Zvani tiek pieņemti darba dienās darba laikā 8.30-17.00.

Aktuālā informācija par ierobežojumiem COVID-19 skartajām personām:

Sociāli atbildīga rīcība (mājas, svaigs gaiss, mājas), kā ikviena iedzīvotāja līdzdalība COVID 19, vīrusa ierobežošanā!