COVID-19 Informācija

Lai nodrošinātu vienotu aktuālo ierobežojumu informācijas apriti un veiktu COVID-19 infekcijas skarto personu uzraudzību Veselības inspekcijas darbinieki  telefoniski sazinās ar COVID-19 inficētajām personām un kontaktpersonām. Saziņas mērķis  ir aizsargāt personas un sabiedrības veselību, pārliecināties, ka persona ir informēta par tai noteiktajiem ierobežojumiem un kā ierobežojumi tiek ievēroti.

Sarunas laikā Inspekcijas darbinieks atkārtoti informē personu par tai noteikto statusu un ar to saistītajiem ierobežojumiem, dara zināmu turpmāko saziņas kārtību ar personas ģimenes ārstu, epidemiologu un nepieciešamības gadījumā arī pašvaldības sociālo dienestu. Zvana laikā, kas uzraudzības ietvaros tiek veikts aptuveni nedēļu pēc tam, kad konstatēta personas inficēšanās ar COVID-19, tiek uzdoti arī jautājumi par ierobežojumu ievērošanu, kā arī par saziņu ar ārstējošo ārstu.  

Sarunas laikā Veselības inspekcijas darbinieki nekādā gadījumā neuzdos jautājumus, kas skar personas materiālo stāvokli, piemēram, finanšu uzkrājumu apmēru, skaidrā naudā uzglabāto naudas summu, piekļuves datus personas bankas kontam, bankas konta numuru, un citu tamlīdzīgu informāciju.

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām Veselības inspekcijai ir tiesības Covid-19 inficēto personu un kontaktpersonu uzraudzībā piesaistīt Valsts policiju.

Veselības inspekcija vērš uzmanību, ka COVID-19 kontaktpersonām, pirms uzturēšanās vietas atstāšanas, lai dotos uz savu mītnes zemi, vai mainot uzturēšanās vietu, jāinformē Veselības inspekcija.

Kā informēt Veselības inspekciju par uzturēšanās vietas maiņu?

  1. Nosūtot e-pastu uz covid@vi.gov.lv, pielikumā pievienojot aizpildītu iesniegumu un personu apliecinoša dokumenta attēlu;
  2. iesniedzot iesniegumu caur www.latvija.lv;
  3. Piezvanot Veselības inspekcijai uz tālruņa numuriem 28639057, 28616873, nosaucot vārdu, uzvārdu un personas kodu, esošo uzturēšanās vietu un plānoto uzturēšanās vietu. Zvani tiek pieņemti darba dienās darba laikā.

Aktuālā informācija par ierobežojumiem COVID-19 skartajām personām:

Atbalstot un stiprinot Slimību profilakses un kontroles centra darbinieku resursu, Veselības inspekcijas darbinieki tiek iesaistīti operatīvo epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanā. Papildus augstāk minētajam veic primāro COVID-19 inficēto personu un kontaktpersonu telefonisku informēšanu par noteikto statusu un, ar to saistītajiem ierobežojumiem, iespējami īsākā laikā kopš SPKC šo statusu personai ir noteicis.

Sociāli atbildīga rīcība (mājas, svaigs gaiss, mājas), kā ikviena iedzīvotāja līdzdalība COVID 19, vīrusa ierobežošanā!