Aicinājums COVID-19 Informācija presei

Covid – 19 kontaktpersonai, pirms uzturēšanās vietas atstāšanas, lai dotos uz savu mītnes zemi, vai pirms uzturēšanās vietas maiņas ir pienākums  informēt Veselības inspekciju.

To var izdarīt:

  1. piezvanot Veselības inspekcijai uz tālruņa numuriem 28639057, 28616873 nosaucot vārdu, uzvārdu un personas kodu, esošo uzturēšanās vietu un plānoto uzturēšanās vietu,
  2. vai nosūtot e-pastu uz covid@vi.gov.lv, pielikumā pievienojot aizpildītu iesniegumu un personu apliecinoša dokumenta attēlu,
  3. vai iesniedzot iesniegumu caur www.latvija.lv;

Minētā persona, lai dotos uz savu mītnes zemi vai mainītu uzturēšanās vietu var atstāt uzturēšanās vietu, lietojot medicīnisko sejas masku.

*SPKC noteiktajām Covid-19 kontaktpersonām, kam noteikta mājas karantīna, 14 dienas pēc pēdējā kontakta ar personu, kam apstiprināta Covid-19 infekcija, ir pienākums:

1. uzturēties dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā un būt pieejamai saziņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām;

2. nepakļaut citas personas inficēšanās riskam, neveidot tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem (neuzņemt viesus, nedoties privātās vizītēs, uz darbu, sabiedriskām un publiskām vietām un telpām, kur uzturas daudz cilvēku);

3. ievērot centra epidemiologa un ārsta norādījumus;

4. mājas karantīnu pārtraukt tikai ar ārstējošā ārsta atļauju.

Veselības inspekcija informē, ka par minētā pienākuma neizpildi paredzēta administratīvā atbildība.


* Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 55. punktu