Indra Dreika

Indra Dreika

Veselības inspekcijas vadītāja
indra.dreika [at] vi.gov.lv

Apmeklētāju pieņemšana pie Veselības inspekcijas vadītājas notiek

katra mēneša otrajā otrdienā no plkst. 15.00 - 18.00,

iepriekš piesakoties pa tālr. 67081600 un norādot interesējošo jautājumu un savu kontaktinformāciju.


Veselības inspekcijā svarīgi ir ieviest valsts pārvaldes reformas pamatprincipus, lai tā būtu radoša, uz sabiedrības vajadzībām un klientiem orientēta iestāde, kas iekļaujas veselības aprūpes sistēmā kā iekšējais auditors. Uzskatu, ka iestādes mērķus var sasniegt ar atbalstošām un preventīvām metodēm, nevis ar kontrolējošām un sodīšanas metodēm.

No 2017. gada 1. novembra Veselības inspekcijas vadītāja ir Indra Dreika. Viņai ir pieredze vadošos amatos valsts un pašvaldības iestādēs un starptautiskās kapitālsabiedrībās, tādās kā Nacionālais veselības dienests, Aizsardzības īpašumu valsts aģentūra, Jūrmalas pilsētas dome, AAS “ERGO Latvija”.

Indra Dreika ir absolvējusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, iegūstot diplomu tiesību zinātņu specialitātē. Viņai ir maģistra grāds sabiedrības vadībā, kas iegūts absolvējot Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāti, kā arī iegūts maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, absolvējot Biznesa augstskolu “Turība”.