Cenu izpēte Nr.1

"Arhivāra  pakalpojuma iegāde Veselības inspekcijas dokumentu pārvaldības nodrošināšanai"

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 20.02.2020. plkst 10:00

Kontaktpersona: Māris Leščinskis, tālrunis 26376256, e-pasts: maris.lescinskis@vi.gov.lv

Noteikumi

1.pielikums Tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums

2.pielikums Akts

Noslēgts līgums