Izbraucot un pārvietojoties Šengenas nolīguma valstīs [1]  ārstnieciskām vajadzībām nepieciešamās narkotiskās un psihotropās zāles pārvadāt atļauts tikai tad, ja saņemta „Apliecība par narkotisko vai psihotropo vielu nēsāšanu ārstnieciskām vajadzībām”, kuru apstiprinājusi Veselības inspekcija. Prasības attiecināmas arī uz Apvienoto Karalisti un Īriju.

Apliecību izsniedz ārsts, kurš pacienta ambulatorajai ārstēšanai izrakstījis īpašo recepti normatīvajos aktos par recepšu izrakstīšanu noteiktajā kārtībā.

Vienlaikus ar Apliecību ārsts izsniedz izrakstu no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u), kurā norādīta informācija par pacienta veselības stāvokli, diagnozi un pamatojums narkotisko un psihotropo zāļu lietošanai. Apliecību izsniedz Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem un uzturēšanās atļauju saņēmušiem ārzemniekiem, kuriem, ceļojot Šengenas nolīguma valstīs, ārstnieciskām vajadzībām nepieciešams lietot narkotiskās vai psihotropās zāles. Katrām narkotiskajām un psihotropajām zālēm nepieciešama atsevišķa apliecība.

Apliecībai ir četras sadaļas – A, B, C un D sadaļa.

Apliecības A, B un C sadaļu aizpilda ārsts:

  1. A sadaļā norāda informāciju par ārstniecības iestādi un ārstu,
  2. B sadaļā informāciju par pacientu; ceļojuma sākuma un beigu datumu un ceļojuma dienu skaitu, kurās ārstnieciskām vajadzībām būs nepieciešams lietot narkotiskās vai psihotropās zāles. Minēto ceļojuma dienu skaits nepārsniedz 30 dienas.
  3. C sadaļā norāda informāciju par ārstniecībai nepieciešamajām zālēm - zāļu nosaukumu, zāļu formu, devu, aktīvās vielas starptautisko nosaukumu un aktīvās vielas kopējo daudzumu. Ārstēšanās kursam nepieciešamais narkotisko un psihotropo zāļu maksimālajam daudzumam jāatbilst apliecībā norādītajam ceļojumu dienu skaitam.

A, B un C sadaļā iekļauto informāciju apstiprina ar ārstniecības iestādes zīmogu. Ārsta pienākums ir informēt pacientu, ka Apliecība un izraksts no ambulatorās pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ir jāiesniedz apstiprināšanai Inspekcijai.

Apliecību apstiprina un D sadaļu aizpilda Inspekcija. 

 

Apliecību Inspekcijā apstiprināšanai var iesniegt:

  • Rīgā, Klijānu ielā 7, tālrunis 67205127;
  • Kuldīgā, Pilsētas laukumā 2, tālrunis 63323799;
  • Daugavpilī, 18.Novembra ielā 105 , tālrunis 65424547;
  • Valmierā, L.Paegles ielā 9, tālrunis 64281130;
  • Jelgavā, Zemgales prospektā 3, tālrunis 63083193.

Aicinām iepriekš sazināties pa tālruni, lai vienotos par pacientam pieņemamāko Apliecības iesniegšanas laiku.

 

Normatīvie dokumenti

"Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību”

Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība 96. pielikums

Padomes lēmums 2000/365/EK un 2002/192/EK


[1] Latvija, Austrija, Beļģija, Dānija, Somija, Francija, Vācija, Itālija, Grieķija, Luksemburga, Nīderlande, Portugāle, Spānija, Zviedrija, Norvēģija, Īslande, Čehija, Igaunija, Lietuva, Lihtenšteina, Malta, Polija, Slovēnija, Slovākija, Ungārija, Šveice.