Visiem tabakas izstrādājumiem, kas tiek laisti tirgū Latvijā pēc 2017. gada 20. maija, jābūt marķētiem atbilstoši likuma „Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums” (turpmāk – Tabakas likums) prasībām. 

Tabakas likuma 7. panta otrajā daļā ir noteikts, ka uz katras smēķēšanai paredzētā tabakas izstrādājuma iepakojuma vienības un jebkāda ārējā iepakojuma ir drukāti šādi brīdinājumi par ietekmi uz veselību:

  • vispārīgais brīdinājums: "Smēķēšana nogalina — atmetiet tagad!";
  • informatīvs uzraksts: "Tabakas dūmos ir vairāk nekā 70 vielu, kas izraisa vēzi";
  • kombinēts brīdinājums par ietekmi uz veselību, kas papildināts ar šādu informāciju par smēķēšanas atmešanu: "Lūdz palīdzību! 67037333; ww.spkc.gov.lv".

Tabakas likuma 7. panta trešajā daļā ir noteikts, ka uz katras bezdūmu tabakas izstrādājuma iepakojuma vienības un jebkāda ārējā iepakojuma ir drukāts šāds brīdinājums par ietekmi uz veselību:

  • "Šis tabakas izstrādājums kaitē Jūsu veselībai un rada atkarību".

Tabakas likuma 7. panta trešajā daļā ir noteikts, ka uz katras augu smēķēšanas produkta iepakojuma vienības, kā arī uz jebkāda ārējā iepakojuma ir drukāts šāds brīdinājums par ietekmi uz veselību:

  • "Šī izstrādājuma smēķēšana kaitē Jūsu veselībai".

Minēto brīdinājumu noformēšanas un novietošanas prasības uz konkrētu tabakas izstrādājumu veidu iepakojuma nosaka Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumi Nr. 306 „Noteikumi par prasībām uz iepakojumiem izvietojamiem brīdinājumiem par ietekmi uz veselību” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 306).

MK noteikumos Nr. 306 ir precīzi norādītas iepakojuma vienības virsmas uz kurām jāizvieto brīdinājumi par ietekmi uz veselību, kombinētie brīdinājumi un tajos ietveramie rakstveida brīdinājumi; norādīts virsmas laukums procentos, kādu attiecīgais brīdinājums nosedz; norādījumi, kā jāizvieto brīdinājumi uz dažādas formas, lieluma un dizaina iepakojumiem; norādījumi par uzraksta burtiem izmantojamo fontu un citi detalizēti norādījumi.

Komersanti, kuri laiž tirgū tabakas izstrādājumus, var aizpildīt informatīvo pašpārbaudes anketu, lai gūtu ieskatu, vai marķējums ir noformēts atbilstoši prasībām.

Anketā dotajiem prasību aprakstiem ir pievienota norāde uz attiecīgā normatīvā akta pantu vai punktu no kura tā izriet. 

Pārliecinoties par marķējuma atbilstību prasībai, jāņem vērā konkrētā tabakas izstrādājuma veids, jo dažādiem tabakas izstrādājumu veidiem un iepakojumiem prasības ir atšķirīgas, tādēļ ne vienmēr atbilde būs „jā” (prasība ir ievērota), gadījumos, kad apraksts attiecas uz citu tabakas izstrādājuma veidu, atbilde būs „neattiecas”. Piemēram, 12.punkts attiecas vienīgi uz tinamās tabakas iepakojuma vienībām, kas veidotas kā plakanas pamatnes maisiņš un salokāms maisiņš, visiem citiem tabakas izstrādājumiem šajā punktā būs atbilde „neattiecas”.

Ja tiek konstatēts, ka pārbaudāmais marķējums nesaskan ar prasības aprakstu, ir jāuzmeklē ailē līdzās norādītais normatīvā akta pants vai punkts, kurā prasība formulēta, lai atbilstoši tam plānotu korektīvas darbības, jo tikai normatīvā akta tekstam ir juridisks spēks.