Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Komersants Veselības inspekcijai paziņo par komercdarbības uzsākšanu dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšanas jomā. Pirms komercdarbības uzsākšanas, pakalpojumu sniedzējam Veselības inspekcijā jāiesniedz iesniegums un darbinieku saraksts, kuri sniegs dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumus, un viņu izglītību apliecinošus dokumentus. Pakalpojums ir bezmaksas.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Pirms komercdarbības uzsākšanas dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšanas komersants Veselības inspekcijā iesniedz iesniegumu atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumu Nr.350 „Kārtība, kādā dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniedzējs paziņo par komercdarbības uzsākšanu” pielikumam. Iesniegumam pievieno to darbinieku (speciālistu) sarakstu, kuri sniegs pakalpojumu, un viņu izglītību apliecinošu dokumentu kopijas atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pasākumu veikšanas kārtību.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Komersantam nosūta rakstisku atbildi, ka tas iekļauts juridisko personu sarakstā, kas paziņojušas par komercdarbību - "Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniedzēji". Ar minēto sarakstu var iepazīties Veselības inspekcijas mājaslapā, sadaļā "Reģistri un datubāzes".

Pārsūdzības iespējas (administratīvais process) - nav.

Brīdinājums - ja nav iesniegta atbilstoša informācija, 1 mēneša laikā pēc paziņojuma iesniegšanas tiek nosūtīts brīdinājums par nepilnīgi iesniegtu informāciju

Normatīvie akti

Kārtība, kādā dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniedzējs paziņo par komercdarbības uzsākšanu
(Ministru kabinets; noteikumi; 350; 2010.04.17.)

Saņemt pakalpojumu