Kādos gadījumos var iesniegt iesniegumu Veselības inspekcijā:

 • ja ārstniecības persona vai pacients nav apmācīts rīkoties ar medicīnisko ierīci, nav lietošanas instrukcijas vai tā ir neatbilstoša;
 • ierīce nedarbojas, vai to lietojot, tās darbība atšķiras no ražotāja noteiktās;
 • ja iegādātai ierīcei nav vai ir nepilnīga un/vai pretrunīga informācija par tās lietošanu.

 Iesniegumā jānorāda: 

 • Iegādātās ierīces nosaukums, modelis un izplatīšanas uzņēmuma adrese;
 • Medicīniskās ierīces izgatavošanas un drošas lietošanas laiks;
 • Kādus veselības traucējumus vai kaitējumu radīja medicīniskās ierīces lietošana?
 • Medicīniskās ierīces piegādātāja nosaukums, adrese un kontaktinformācija, ja tāda ir lietotāja rīcībā;
 • Ierīces lietošanas pamācības kopija;
 • Informācija par izplatītāja vai izgatavotāja attiekšanos veikt iegādātās neatbilstošās ierīces nomaiņu ar analogu modeli;
 • Iesniedzēja kontaktinformācija (vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, tālrunis, ja ir iespējams, e-pasta adrese).
 • Iesniegumam jāpievieno ārsta atzinums par personai nodarītā veselības kaitējuma smaguma pakāpi, cēloni, apstākļiem un prognozi;
 • Pirkuma čeka kopija.

Iesniegumu iesniedz:

 • elektroniski - valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Lavija.lv, izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums Veselības inspekcijai" (video: "Kā sagatavot iesniegumu Veselības inspekcijai portālā Latvija.lv", šeit);
 • nosūtot uz e-pasta adresi vi@vi.gov.lv;
 • pa pastu - nosūtot uz adresi Veselības inspekcija, Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012;

Iesnieguma izskatīšana ir bez maksas.

Papildus informācijai vērsties: Medicīnas ierīču uzraudzības nodaļa

Video: Kā pareizi lietot sejas masku?

Lietosim sejas maskas pareizi, ievērosim distancēšanos, un tad mums izdosies ierobežot Covid-19 vīrusa izplatību!

No šī gada 25. janvāra, atrodoties darba vietā, veikalā, sabiedriskā transportā vai citā publiskā vietā, personām būs jālieto medicīniskā sejas maska vai respirators bez vārsta ar drošības pakāpi FFP2 – FFP3 vai KN95. 

Medicīnisko masku un respiratoru bez vārsta lietošana sabiedriskās vietās 

Sejas maskas vai respiratori jālieto arī vakcinētiem vai pārslimojušiem cilvēkiem. 

 • Vienīgais izņēmums būs izglītības iestādes, kurās darbinieki un izglītojamie varēs turpināt izmantot iepriekš centralizēti iegādātās un izsniegtās nemedicīniskās (auduma) sejas maskas, kas ir ar augstu aizsardzības pakāpi. Par nosacījumiem plašāk lasīt Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē www.izm.gov.lv
 • Arī citviet bērni vecumā no 7 līdz 12 gadiem varēs lietot nemedicīnisku (auduma) masku.

Vajadzība noteikt augstās epidemioloģiskās drošības prasības saistīta ar strauju Covid-19 izplatības pieaugumu. Medicīniskās sejas maskas un respiratori pretstatā auduma maskām ir ar noteiktiem starptautiskiem kvalitātes un drošības standartiem. Medicīnisko masku efektivitāte, salīdzinot ar citu materiālu sejas aizsegiem, sniedz līdz pat 90 % aizsardzību, savukārt respiratoru bez vārsta aizsardzība ir ar vēl augstāku līmeni, aizsargājot ne tikai pret izelpoto daļiņu nonākšanu apkārtnē, bet arī pret to ieelpošanu no apkārtējās vides. Līdzīga prakse pastāv arī citās valstīs, piemēram, Austrijā, Grieķijā, Slovēnijā, Itālijā un citviet, kur nemedicīniskās maskas aizstāj ar medicīnisko masku un respiratoru lietošanu kā iekštelpās, tā arī ārpus tām. 

 • Patērētāju tiesību aizsardzības centra tīmekļa vietnē www.ptac.gov.lv sniegts apraksts par elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļiem - medicīniskajām sejas maskām un respiratoriem Covid-19 infekcijas izplatīšanās laikā.