2013. gada 25. oktobrī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 8. marta Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumos, kas paredz iespēju ārstniecības personām recepšu veidlapās personas koda vietā norādīt ārstniecības personas identifikatoru.

Identifikatora lietošana medicīniskajā dokumentācijā un receptēs, kuras tiek izsniegtas pacientiem, nodrošina ārstniecības personu tiesības uz privāto personas datu aizsardzību.

Identifikatoru ieviešana notiek pakāpeniski pārreģistrācijas perioda ietvaros, un izsniegto reģistrācijas apliecību maiņa sakarā ar identifikatoru ieviešanu pirms pārreģistrācijas noteiktā termiņa netiek paredzēta. Ārstniecības personām Inspekcijas izsniegtās reģistrācijas apliecības ar reģistrācijas numuriem ir derīgas līdz apliecībā norādītajam termiņam, t.i., līdz pārreģistrācijai.

Ārstniecības personas informāciju par identifikatoru var iegūt:

 • Reģistrējoties vai pārreģistrējoties, t.i., iegūstot vai pagarinot prakses tiesības profesijā uz turpmākiem pieciem gadiem (identifikators tiek norādīts reģistrācijas apliecībā);
   
 • Nacionālā veselības dienesta ( NVD) Vadības informācijas sistēmā (ārstniecības personām, kuras ir līgumattiecībās ar NVD).
   

Ārstniecības personas, kuras nav līgumattiecības ar NVD vai tuvākā laikā nav paredzama pārreģistrācija, informāciju par identifikatoru var iegūt:

 • Sūtot iesniegumu Inspekcijai uz adresi vi@vi.gov.lv no Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistram norādītas e-pasta adreses;
   
 • Sūtot iesniegumu portālā www.latvija.lv , izvēloties e-pakalpojumu "Iesniegums Veselības inspekcijai" un aizpildot formu "Ārstniecības personu/ārstniecības atbalsta personu identifikatora pieprasījums";
   
 • Iesniedzot iesniegumu personīgi jebkurā Inspekcijas filiālē (adreses un laiki norādīti Inspekcijas mājaslapā www.vi.gov.lv) vai pa pastu uz adresi: Veselības inspekcija, Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012.
   

Ārstniecības iestādes informāciju par tajās strādājošo ārstniecības personu identifikatoriem var iegūt, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi vi@vi.gov.lv