Uzlabota personīgā higiēna ir viens no galvenajiem veidiem, kā novērst COVID-19 izplatīšanos, tādēļ pandēmijas apstākļos ir pieaudzis pieprasījums pēc personīgās higiēnas līdzekļiem, tajā skaitā, arī pēc roku gēliem, kurus var ērti izmantot atrodoties ārpus mājas.

Taču uz šādiem roku gēliem, atkarībā no produkta īpašībām un lietošanas mērķa, attiecas atšķirīgi ES normatīvie regulējumi:

 • Uz roku tīrīšanas līdzekļiem, kas paredzēti, galvenokārt, vai tikai kosmētiskam nolūkam (t.i., ādas tīrīšanai, arī bez noskalošanas ar ūdeni), attiecas regula Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem (turpmāk – Kosmētikas regula).
 • Uz roku dezinfekcijas līdzekļiem, kas satur aktīvo vielu un paredzēti biocīdas iedarbības nolūkam (t.i., kaitīgu organismu kontrolei vai iznīcināšanai), attiecas regula Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (turpmāk – Biocīdu regula).

Pašlaik tirdzniecībā piedāvātie roku gēli ne vienmēr satur skaidras norādes par to faktisko kosmētikas vai biocīda funkciju. Lai gan apgalvojumi nav vienīgais faktors, kas izšķir, vai uz produktu attiecināma Kosmētikas regula vai Biocīdu regula, tie sniedz būtisku informāciju par ražojuma lietošanas nolūku.

Neskaidras norādes var maldināt patērētājus par produkta patieso mērķi – vai mērķis ir rokas vienkārši notīrīt, vai arī mērķis ir rokas dezinficēt.

Kosmētikas regulas 51. apsvērumā ir teikts, ka “patērētājs būtu jāaizsargā no maldinošiem apgalvojumiem par iedarbīgumu un citām kosmētikas līdzekļa īpašībām”.

Kosmētikas regulas 20. pantā ir noteikts: “To kosmētikas līdzekļu, kurus dara pieejamus tirgū, marķējumā un reklāmas pasākumos neizmanto tādu tekstu, nosaukumus, preču zīmes, attēlus un figurālas vai citas zīmes, kas kosmētikas līdzekļiem piedēvē īpašības vai funkcijas, kādas tiem nepiemīt”.

 

Piedēvējot kosmētikas līdzeklim dezinfekcijas līdzekļa funkcijas vai īpašības, tiek pārkāptas Kosmētikas regulas 20. panta prasības.

Komersantu atbalstam Eiropas Komisija ir izdevusi tehnisko dokumentu ar norādījumiem par piemērojamajiem tiesību aktiem attiecībā uz nenoskalojamiem roku tīrīšanas līdzekļiem (t.s.”koronavīrusa krīzes vadlīnijas”), tajā paskaidrots arī kāda veida apgalvojumi liecina par roku tīrīšanas līdzekļu kosmētisko nolūku un klasificējamību kosmētikas līdzekļu kategorijā.

Papildus minētajam, Eiropas Komisija ir izdevusi tādu tehnisko dokumentu, kurā paskaidrots, kādus apgalvojumus ražotāji nevar izteikt par nenoskalojamiem ūdens-spirta roku geliem, kas tiek laisti tirgū kā kosmētikas līdzekļi. 

Šajā tehniskajā dokumentā ir doti tādu apgalvojumu piemēri, kas var radīt iespaidu, ka roku gelam ir galvenokārt biocīda funkcija, un uzskatāmi par maldinošiem, ja roku geli laisti tirgū kā kosmētikas līdzekļi. Par kosmētikas līdzekļiem nav pieļaujami ne tieši, ne netieši apgalvojumi par biocīdu iedarbību, neatkarīgi no tā, kāds tirgvedības paņēmiens vai veids attiecīgā produkta izplatīšanai izmantots – klātienes tirdzniecība vai distances tirdzniecība.

Komisijas tehniskajā dokumentā doti ilustratīvi piemēri ar apgalvojumiem (saraksts nav izsmeļošs), kas nav pieļaujami kosmētikas līdzekļiem, tajā skaitā roku tīrīšanas geliem. Saraksts ir paredzēts, lai komersanti un kontrolējošās iestādes Eiropas Savienībā var darboties, saskaņoti īstenojot tiesisko regulējumu, un nepieļaut tādu marķējuma elementu izmantošanu, kas neapliecina, ka galvenā ir kosmētiskā funkcija.

 

Apgalvojumu piemēri, kas var radīt iespaidu, ka nenoskalojamam ūdens-spirta roku gēlam ir galvenokārt biocīda funkcija, un uzskatāmi par maldinošiem

 • antibakteriāls, antimikrobiāls, pretmikrobu, pretvīrusu, virucīds, antimikotisks, pretsēnīšu (un to atribūti, piemēram, “pretvīrusu īpašības”, “antibakteriālas sastāvdaļas”, “kavē baktēriju augšanu”, „iznīcina baktērijas”);
 • dezinfekcijas, dezinficējošs, dezinfekcijai, sterilizējošs;
 • antiseptisks;
 • nonāvē X % baktēriju/vīrusu/mikrobu, antibakteriāls: 99,9 %;
 • dekontaminējošs;
 • preparāts izstrādāts pēc Pasaules Veselības organizācijas (PVO) ieteikumiem;
 • pret Covid-19, pret koronavīrusu, pret SARS.
 • infekciju, pandēmiju, slimībām;
 • Covid-19, koronavīrusu, SARS-CoV-2;
 • mikroorganismiem, baktērijām, vīrusiem, patogēniem, mikrobiem, sēnītēm;
 • dezinfekciju;
 • ārstniecisku lietojumu;
 • spirta procentuālo daudzumu produktā;
 • „drošām rokām”(safe hands).
 • (korona) vīrusu, baktērijas, mikrobus;
 • (sarkano) krustu (rosinot domāt par ārstniecisku nozīmi);
 • vairogu (norādot uz aizsardzību pret mikroorganismiem);
 • STOP zīmi (norādot uz slimības, infekcijas vai mikrobu izplatības novēršanu/ kontroli);
 • jebkuru citu zīmi, kas saistīta ar slimnīcu, aptieku, neatliekamās medicīniskās palīdzības transportlīdzekli, pirmo palīdzību u. tml.;
 • CLP piktogrammas (CLP regula (EK) Nr. 1272/2008).

Plašāka informācija par robežproduktiem un Kosmētikas regulas piemērošanas jomu ir pieejama Eiropas Komisijas vietnē (skatīt šeit).