stop covid

Veselības inspekcija aicina mediķus, kuri nepieciešamības gadījumā ir gatavi papildus iesaistīties COVID-19 pacientu aprūpē, aizpildīt anketu

Anketu lūgums aizpildīt:

  • praktizēt tiesīgiem ārstiem, māsām, ārsta palīgiem, māsu palīgiem,
  • fizioterapeitiem, ergoterapeitiem,
  • biomedicīnas laborantiem, laboratorijas speciālistiem,
  • kā arī rezidentiem, medicīnas asistentiem vai medicīnā studējošajiem,

kuri ir gatavi nepieciešamības gadījumā palīdzēt un uzņemties apmaksātu papildu darbu.

Anketa šeit: https://arka.vide.gov.lv/Lai to aizpildītu, nepieciešams autentificēties caur www.latvija.lv portālu.  

 

Šāds risinājums ieviests, balstoties uz citu valstu pieredzi.

Anketā medicīnas darbiniekam vai topošajam mediķim jānorāda gan savu specializāciju, gan praktisko darba pieredzi. Īpaši svarīgi ir saprast, kuras no mediķa prasmēm būtu pielietojamas COVID-19 pacientu aprūpē. Tāpat būs iespēja norādīt, cik lielā mērā un kādā veidā konkrētais cilvēks ir gatavs iesaistīties, tostarp, sniedzot psiholoģisko un tehnisko atbalstu. 

1. solis - Klikšķināt uz zilo tekstu

Aptaujas pamācība nr.1

 

2. solis - Klikšķināt uz pogu "Turpināt"

Aptaujas pamācība Nr.2

Poga "Turpināt" ved uz aptauju, kurā var veikt precizējumus. 

Prognozējot lielāku skaitu Covid-19 pacientu ar smagu veselības stāvokli, varētu būt nepieciešama mediķu papildu iesaiste. Veselības inspekcija anketas datus apkopos un nosūtīs ārstniecības iestādēm, pēc to pieprasījuma. Saziņu ar personu veiks datus pieprasījusī ārstniecības iestāde. 

Kontaktinformācija: Reģistru nodaļa, e-pasts vi@vi.gov.lv; tālruņi 67507989; 25424501.